Grupa Ingka, największy detalista IKEA, ogłosiła 13 września podpisanie umowy z H2 Green Steel na dostawę zielonej stali, która będzie wykorzystywana w regałach magazynowych IKEA. Umowa stanowi część trwających działań Grupy Ingka mających na celu zmniejszenie jej śladu węglowego i będzie stanowić aż 50 procent regałów magazynowych zakupionych na całym świecie.

Stal jest jednym z największych czynników przyczyniających się do globalnej emisji gazów cieplarnianych (7 procent) i odpowiada za 25 procent przemysłowej emisji CO2 w Europie[1]. Dla Grupy Ingka, regały magazynowe – używane do przechowywania przedmiotów codziennego użytku – są ważną i krytyczną częścią operacji magazynowych w sklepach, z których połowa zostanie zastąpiona zieloną stalą.

Innowacyjność firm takich jak H2 Green Steel ma ogromny potencjał pozytywnego wpływu na biznes i klimat. Cieszymy się, że możemy ogłosić zawarcie tej umowy, ponieważ chcemy również zainspirować inne firmy do pójścia w nasze ślady. Znaczne ilości stali z naszej działalności związanej z regałami magazynowymi będą zawierać zieloną stal. Takie ulepszenia pozwolą nam przejść z tradycyjnej stali na mniej emisyjną i mogą pomóc nam w zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla w tej kategorii nawet o 95 procent[2] – mówiła Karen Pflug, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Grupie Ingka.

Nie musimy czekać, aż wszystkie rozwiązania będą gotowe – chcemy już teraz podjąć kroki, które przyczynią się do transformacji branży. Gdyby więcej firm korzystających ze stali zaczęło pozyskiwać stal ekologiczną, miałoby to znaczący wpływ na globalną emisję gazów cieplarnianych. Chcemy przyczynić się do napędzania tej zmiany, z zamiarem zwiększenia wolumenów w przyszłości – kontynuowała Pflug.

Zobowiązanie do pozyskiwania wysokiej jakości ekologicznej stali, która znacznie zmniejszyła emisję dwutlenku węgla, jest zgodne z ambicją IKEA, by do 2030 r. stać się firmą pozytywną dla klimatu*. W ramach działalności detalicznej Grupy Ingka, każdy kraj ma roczne plany działań energetycznych dla każdego budynku w celu poprawy efektywności energetycznej, w tym modernizacji systemów zarządzania budynkami, poprawy izolacji i wykorzystania odzysku energii z odnawialnych źródeł ogrzewania i chłodzenia.

Współpraca z klientami takimi jak Ingka Group jest podstawą tego, jak budujemy naszą firmę. Progresywni pierwsi klienci napędzają popyt na zieloną stal i pomagają nam pokazać innym, że możliwe jest przekształcenie przemysłu stalowego w przyspieszonym czasie. Tradycyjne, zanieczyszczające środowisko wielkie piece wykorzystujące węgiel i koks są zastępowane procesami bezpośredniej redukcji, które wykorzystują zielony wodór. Oznacza to, że zamiast emisji dwutlenku węgla, głównym produktem ubocznym naszego procesu jest czysta para wodna – dodał Henrik Henriksson, CEO H2 Green Steel.

IKEA podejmuje działania mające na celu przekształcenie swojej działalności i zobowiązała się do przestrzegania Porozumienia Paryskiego i dołożenia wszelkich starań, aby ograniczyć globalny wzrost temperatury do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki industrialnej*. IKEA już teraz bierze odpowiedzialność za swoje emisje, zmniejszając swój ślad klimatyczny zgodnie z SBTI (ang. Science Based Targets initiative), zobowiązując się do stania się firmą o obiegu zamkniętym i umożliwiając klientom prowadzenie zdrowszego i bardziej zrównoważonego życia. W lutym Grupa Ingka ogłosiła zmniejszenie całkowitego śladu klimatycznego (zakres 1, 2 i 3), osiągając spadek o 13,6 procent w stosunku do roku bazowego FY16.

Podpisana umowa między Ingka Procurement AB i H2 Green Steel wejdzie w życie w 2026 roku. Ekologiczna stal będzie produkowana już z końcem 2025 roku w nowej fabryce H2 Green Steel w Boden w północnej Szwecji, do sieci IKEA trafi w 2026 roku.

*Pozytywny wpływ IKEA na klimat oznacza zmniejszenie do 2030 roku emisji gazów cieplarnianych (GHG) o więcej niż emituje łańcuch wartości IKEA, przy jednoczesnym rozwoju działalności IKEA. IKEA zobowiązała się do przestrzegania Porozumienia Paryskiego i przyczynienia się do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki industrialnej. Obejmuje to zobowiązanie do zmniejszenia o połowę bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych netto z całego łańcucha wartości IKEA do 2030 roku. Osiągniemy to poprzez drastyczną redukcję emisji gazów cieplarnianych dzięki celom opartym na nauce SBTI (ang. Science Based Targets initiative) oraz poprzez usuwanie węgla z atmosfery poprzez naturalne procesy i magazynowanie go w ziemi, roślinach i produktach poprzez lepsze zarządzanie zasobami leśnymi i rolnictwem w ramach łańcucha wartości IKEA. Firma chce się przyczyniać do dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych w społeczeństwie, wychodząc poza swoją sieć sklepów, np. umożliwiając klientom wytwarzanie energii odnawialnej w domu.

[1] EU climate targets: How to decarbonise the steel industry – A report by the European Commission’s Joint Research Centre

[2] H2 Green Steel – The comparison considers direct Scope 1 and indirect Scope 2 emissions as per the GHG protocol. Due to plant-specific variations, Scope 3 emissions are excluded from this comparison. https://www.h2greensteel.com/  

Źródło: IKEA, H2 Green Steel

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Total
0
Share