W ramach dążenia do dekarbonizacji swoich europejskich rafinerii, TotalEnergies ogłasza przetarg na dostawę 500 000 ton zielonego wodoru rocznie. Wykorzystanie zielonego wodoru powinno pozwolić na uniknięcie emisji około pięciu milionów ton CO2 rocznie z europejskich rafinerii Spółki do 2030 roku.

TotalEnergies posiada sześć rafinerii w Europie – Antwerpia (Belgia), Leuna (Niemcy), Zeeland (Holandia), Normandia, Donges i Feyzin (Francja) – a także dwie biorafinerie w La Mède i Grandpuits (Francja), z których wszystkie wykorzystują wodór.

Firma chce zastąpić 500 000 ton rocznie wodoru zużywanego w swoich rafineriach zielonym wodorem wytwarzanym z odnawialnych źródeł energii do 2030 roku. Jest to ważny krok w kierunku osiągnięcia celu przez TotalEnergies, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych netto bezpośrednio związanych z działalnością naftowo-gazową (zakres 1+2) o 40% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 2015 roku.

To ogromne zaproszenie do składania ofert jest w pełni zgodne z ambicją TotalEnergies, aby do 2030 r. zdekarbonizować cały wodór wykorzystywany w europejskich rafineriach. Oprócz innych ekologicznych i niskoemisyjnych projektów produkcji wodoru, które firma już realizuje w La Mède, Grandpuits, Leuna i Normandii, zwracamy się teraz do zewnętrznych dostawców, aby dostarczali nam zielony wodór w celu przyspieszenia dekarbonizacji naszej działalności. W związku z tym, oferując różnym światowym dostawcom możliwość zabezpieczenia średnio- i długoterminowych umów z TotalEnergies, wierzymy, że skorzystamy z najbardziej konkurencyjnych rozwiązań, jakie opracowali – powiedział Patrick Pouyanné, prezes i dyrektor generalny TotalEnergies.

TotalEnergies i dekarbonizacja europejskich rafinerii

TotalEnergies dąży do zmniejszenia śladu węglowego związanego z produkcją, przetwarzaniem i dostarczaniem energii swoim klientom. Jedną z dźwigni zidentyfikowanych przez firmę jest wykorzystanie zielonego lub niskoemisyjnego wodoru do dekarbonizacji europejskich rafinerii, co powinno pomóc w zmniejszeniu emisji CO2 o około pięć milionów ton rocznie do 2030 roku. Oprócz tego zaproszenia do składania ofert, projekty związane z wodorem zostały już ogłoszone w:

La Mède: Trwa projekt Masshylia mający na celu produkcję zielonego wodoru na potrzeby biorafinerii we współpracy z Engie.

Grandpuits: W listopadzie 2022 r. TotalEnergies i Air Liquide podpisały umowę partnerską w celu opracowania innowacyjnego, cyrkularnego systemu produkcji 20 000 ton wodoru rocznie, który jest częściowo odnawialny dzięki recyklingowi resztkowego biogazu z biorafinerii.

Leuna: W czerwcu 2023 r. TotalEnergies i VNG, niemiecka firma zajmująca się dystrybucją gazu ziemnego, podpisały umowę na przyszłe dostawy zielonego wodoru do rafinerii Leuna.

Normandia: We wrześniu 2023 r. TotalEnergies i Air Liquide podpisały umowę na przyszłe dostawy do 15 000 ton rocznie zielonego i niskoemisyjnego wodoru do kompleksu TotalEnergies w Normandii.

Źródło: TotalEnergies

Fot. TotalEnergies

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Total
0
Share