E.ON Croatia wyprodukuje wodór ze ścieków

Pixabay
Udostępnij

Firma energetyczna E.ON Croatia uzyskała dotację z Funduszu Innowacji Unii Europejskiej na projekt S2H2 – Sludge-to-Hydrogen for a Circular Economy. Celem projektu jest produkcja wodoru z osadów ściekowych, mieszanie w lokalnej siecią gazowej oraz wykorzystanie jako paliwa dla transportu publicznego w Zagrzebiu.

Komisja Europejska wybrała 17 projektów spośród 72 zgłoszeń, przydzielając łącznie 65 milionów euro na innowacyjne projekty czystych technologii o małej skali, przy dotacjach w przedziale od 1,6 do 4,5 miliona euro.

Projekt E.ON jest unikalny, koncentrując się na produkcji wodoru, i jest jednym z ośmiu projektów skierowanych do energochłonnych branż przemysłowych. Firma otrzymała dotacje w wysokości 32,6 miliona euro. Projekt S2H2 zakłada przekształcenie osadów ściekowych w wodór, a produkty uboczne (sadza i popiół) mają być wykorzystywane w produkcji opon i betonu.

E.ON Croatia, jako spółka córka niemieckiej firmy E.ON, posiada 48,5% udziałów w Zagrebačke Otpadne Vode (ZOV), koncesjonariuszu oczyszczalni ścieków w Zagrzebiu. E.ON Croatia i Indeloop podpisały MoU, aby umożliwić zrównoważoną utylizację osadów ściekowych, co zostało ogłoszone we wrześniu 2022 roku.

Oczyszczalnia ścieków ZOV produkuje rocznie 50 000 ton osadów, z których E.ON Croatia widzi potencjał odzysku energii w postaci wodoru z jednej szóstej w fazie pilotażowej. Uzyskany popiół mógłby być wykorzystywany w przemyśle budowlanym. ZOV jest koncesjonariuszem oczyszczalni ścieków w Zagrzebiu, a umowa wygasa w grudniu 2028 roku, przy odpowiedzialności miasta za utylizację osadów ściekowych.

Projekt zakłada produkcję niskoemisyjnego wodoru, który może być wykorzystywany do zasilania autobusów publicznych lub pojazdów do zbiórki odpadów, zgodnie z planem działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Zagrzebiu. E.ON Croatia otrzymała zgodę rządu na realizację projektu rok temu.

Źródło: EC, E.ON