Equinor i Linde wspólnie w projekcie wodorowym H2M Eemshaven

Artists impression: Linde
Udostępnij

8 stycznia Equinor i Linde podpisały umowę o rozwoju projektu niskoemisyjnego wodoru H2M Eemshaven w Holandii.

Equinor zapewni dostęp do możliwości transportu i składowania dwutlenku węgla oraz zaoferuje na rynku niskoemisyjny wodór. Linde zbuduje, będzie współwłaścicielem i operatorem instalacji do produkcji wodoru oraz wychwytywania i transferu dwutlenku węgla.

Celem jest budowa zakładu w obszarze przemysłowym Eemshaven, który będzie przetwarzał gaz ziemny z norweskiego szelfu kontynentalnego na niskoemisyjny wodór z wychwytywaniem i składowaniem CO2 (CCS). Ponad 95 procent CO2 będzie wychwytywane i składowane bezpiecznie i trwale pod dnem morskim u wybrzeży Norwegii. Celem jest rozpoczęcie produkcji w 2029 r., a instalacja wodorowa zostanie podłączona do lądowych rurociągów wodorowych planowanych zarówno w Holandii, jak i Niemczech.

– Razem możemy produkować niskoemisyjny wodór, aby zapewnić Europie niezawodną i czystą energię. Z niecierpliwością czekamy na rozwój tego ważnego projektu wspólnie z Linde – powiedziała Grete Tveit
Starszy wiceprezes ds. rozwiązań niskoemisyjnych w Equinor.

– Projekt H2M Eemshaven jest częścią naszej strategii rozwoju produkcji wodoru w trzech do pięciu głównych klastrach przemysłowych w Europie do 2035 roku. Doświadczenie Linde w zakresie bezpiecznego rozwoju, realizacji i eksploatacji instalacji wodorowych i wychwytywania dwutlenku węgla uzupełnia doświadczenie i kompetencje Equinor w zakresie handlu energią i CCS. Razem możemy produkować niskoemisyjny wodór, aby zapewnić Europie niezawodną i czystą energię. Z niecierpliwością czekamy na rozwój tego ważnego projektu wspólnie z Linde – dodała Tveit.

– Przejście na gospodarkę niskoemisyjną stale nabiera tempa. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Equinor i wniesienie technologii i wiedzy Linde do rozwoju tego flagowego projektu – podsumował ” – Stefano Innocenzi, prezes Regionu Europy Zachodniej w Linde.

Źródło: Equinor