Aby wodór był bezpiecznie i elastycznie dostępny w dużych ilościach do szerokiego zakresu zastosowań, należy go przechowywać. Spółka zależna EWE, EWE GASSPEICHER – pierwsza firma w Niemczech – planuje w drodze badania rynku określić, jak duże będzie przyszłe zapotrzebowanie na magazynowanie wodoru. 

Badanie jest skierowane do wszystkich firm, które zidentyfikowały dla siebie potrzeby magazynowania na przyszłym rynku wodoru. 

Zapotrzebowanie na magazynowanie może pojawić się np. przy zaopatrywaniu odbiorców przemysłowych lub elektrowni wodorowych. Jednak krajowa produkcja lub import wodoru wymaga również zdolności magazynowania. 

Oficjalne badanie rynku rozpoczęło się 18 września 2023 r. o godzinie 12:00 i kończy 20 października 2023 r. o godzinie 23:59. 

Rejestracja: https://www.ewe-gasspeicher.de/marktabfrage/

„Aby móc rozwijać zdolności magazynowe zgodnie z potrzebami klientów pod względem elastyczności i bezpieczeństwa dostaw, badanie to pomaga nam oszacować przyszłe potrzeby w zakresie magazynowania wodoru. „W związku z tym EWE GASSSPEICHER planuje zbudować odpowiednie możliwości magazynowania wodoru w podziemnych magazynach kawernowych”, mówi Peter Schmidt, dyrektor zarządzający EWE GASSPEICHER.

„Tworząc infrastrukturę, która jest niezbędna do zwiększenia wykorzystania wodoru, EWE może bazować na dziesięcioleciach doświadczenia w magazynowaniu gazu. Dzięki temu doświadczeniu i odpowiednim warunkom geologicznym w północno-zachodnich Niemczech firma EWE jest predestynowana do budowy infrastruktury magazynowania, a tym samym do aktywnego kształtowania wzrostu wykorzystania wodoru w Niemczech i Europie”, mówił dyrektor ds. technologii EWE, dr. Urbana Keussena.

W ramach projektu IPCEI „Clean Hydrogen Coastline” EWE realizuje różne projekty wodorowe w całym łańcuchu wartości. Oprócz produkcji, transportu i wykorzystania wodoru – szczególnie w sektorze przemysłowym i transportowym – obejmuje to również jego magazynowanie. W przeciwieństwie do energii elektrycznej, wodór można magazynować na dużą skalę, szczególnie w podziemnych kawernach solnych.

Podstawą magazynowania dużych ilości jest dowód, że wodór można bezpiecznie przechowywać. 

EWE zbudowała pierwszy podziemny magazyn wodoru w Rüdersdorf w Brandenburgii i udowodniła już, że rurociąg doprowadzający do jamy jest szczelny do głębokości 1000 metrów. 

Zakrojone na szeroką skalę testy działania magazynu wodoru rozpoczną się jesienią i będą stanowić ważny krok w kierunku możliwości przeniesienia go do dużych kawern. Ogólnie rzecz biorąc, pionierski projekt EWE miałby stanowić podstawę do wytwarzania wodoru z OZE, który mógłby być magazynowany w dużych ilościach i wykorzystywany w razie potrzeby.

„Dzięki bieżącemu badaniu rynku dotyczącemu wymagań w zakresie magazynowania firma EWE po raz kolejny przejmuje pionierską rolę w przyspieszaniu wzrostu wykorzystania wodoru, a tym samym transformacji energetyki. Niemcy postawiły sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2045 roku. „Rozwój infrastruktury wodorowej odgrywa kluczową rolę” – mówi Keussen. Jako firma EWE chce osiągnąć cel, jakim jest neutralność klimatyczna już w 2035 roku.

Źródło: EWE

Fot. W Rüdersdorf w Brandenburgii firma EWE buduje kawernę testową na głębokości 1000 metrów, w której można przechowywać 100% wodoru. Dzięki projektowi badawczemu HyCAVmobil firma EWE przejmuje pionierską rolę w Europie.
© Andreas Prinz

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Total
0
Share