Fundusz Innowacyjny – weź udział w dialogach orientacyjnych

Wodór, fot. Roman/Pixabay
Udostępnij

23 listopada 2023 r. Komisja Europejska rozpoczęła kolejny nabór wniosków dotyczących wsparcia projektów ze środków Funduszu Innowacyjnego, jak również uruchomiła pierwszą aukcję wodorową. W celu propagowania Funduszu Innowacyjnego oraz efektywnego wydatkowania środków, Komisja Europejska prowadzi orientacyjne sesje dialogowe dla potencjalnych beneficjentów

W celu propagowania Funduszu Innowacyjnego oraz efektywnego wydatkowania środków, Komisja Europejska prowadzi orientacyjne sesje dialogowe dla potencjalnych Beneficjentów. Dialogi mają formę indywidulanych 15-30 minutowych sesji z udziałem promotorów/ przedstawicieli projektu ubiegającego się o wsparcie i przedstawicieli Zespołu ds. Funduszu Innowacyjnego KE DG Działania na rzecz Klimatu i/lub ekspertów CINEA.

W celu zapewnienia równego traktowania wszystkich potencjalnych Beneficjentów, rozmowy będą koncentrować się na zarysie projektu i pytaniach związanych z warunkami określonych w zaproszeniu do składania wniosków o dofinansowanie oraz ogólnych wytycznych w zakresie Funduszu Innowacyjnego.

Najbliższe dialogi orientacyjne odbędą się stacjonarnie, w Warszawie – Hotel Marriot,
29 stycznia br. w godzinach popołudniowych, na marginesie wydarzenia National Info Day – Clean Hydrogen Partnership organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zgłoszenia potencjalnych Beneficjentów dotyczące zainteresowania udziałem w sesji dialogowej należy kierować do 20 stycznia br. na adres: anna.konieczna@klimat.gov.pl. Ze względu na ograniczenia czasowe – decyduje kolejność zgłoszeń.

Pytania w tej sprawie można kierować na adres anna.konieczna@klimat.gov.pl lub telefonicznie tel. 22 3691680.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska