HHLA testuje wodór w porcie w Hamburgu

Fot. HHLA/Thies Rätzke - Eröffnungsevent Wasserstofftankstelle
Udostępnij

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) otworzył dziś pierwsze stanowisko testowe dla logistyki portowej zasilanej wodorem, a także odpowiednią stację tankowania wodoru w porcie w Hamburgu. Obszar testowy w terminalu kontenerowym Tollerort (CTT) jest kolejnym kamieniem milowym na drodze do dekarbonizacji logistyki. Wraz z firmami partnerskimi z klastra Clean Port & Logistics, HHLA testuje niezawodność wodoru do zasilania pojazdów ciężarowych podczas operacji.

Angela Titzrath, dyrektor generalna HHLA, otworzyła 2 lipca obszar testowy wraz z dr Melanie Leonhard, senator ds. gospodarki i innowacji Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg, Christianem Maaßem, dyrektorem ds. ciepła, wodoru i wydajności w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Klimatu, Antje Roß, menedżerem ds. sieci portowych i aplikacji, NOW GmbH oraz dr Lucienem Robroekiem, prezesem działu rozwiązań technologicznych Hyster-Yale Materials Handling, pomyślnie napełniając napędzany wodorem ciągnik siodłowy.

– Dzięki Clean Port & Logistics w porcie w Hamburgu powstał projekt będący latarnią morską w zakresie wykorzystania wodoru w logistyce portowej. Od wózków widłowych po ciągniki siodłowe i ciężarówki – finansowana przez nas infrastruktura wodorowa toruje drogę dla przyjaznej dla klimatu logistyki na miejscu. Mam nadzieję, że pole testowe wodoru będzie miało silny efekt sygnalizacyjny dzięki zaangażowaniu graczy portowych. Tylko w ten sposób uda nam się uczynić logistykę w Niemczech przyjazną dla klimatu – mówił Dr Volker Wissing, federalny minister cyfryzacji i transportu.

– Otwarcie jest ważnym krokiem dla portu w Hamburgu. W przyszłości umożliwi ono korzystanie z napędzanych wodorem pojazdów ciężarowych w terminalach i poza nimi. Potencjał dla portu w Hamburgu i sektora logistycznego jest znaczący – na przykład ciężarówki, które regularnie przyjeżdżają do portu w Hamburgu, mogą również skorzystać z takiej infrastruktury w przyszłości. Obszar testowy pomaga nam zdobyć ważne doświadczenie w tej dziedzinie. HHLA i jej partnerzy kontynuują w ten sposób transformację i dekarbonizację procesów przeładunkowych i transportowych – dodała Dr Melanie Leonhard, senator ds. gospodarki i innowacji.

– Hyster jest pionierem w rozwoju elektrycznych pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, w tym pojazdów do obsługi kontenerów zasilanych ogniwami paliwowymi Nuvera®. Cieszymy się, że możemy współpracować z HHLA w celu wykorzystania nowych możliwości i zdobycia wiedzy, ponieważ rozpoczynamy testowanie ciągnika terminalowego Hyster® zasilanego wodorowymi ogniwami paliwowymi w zastosowaniach portowych. Kontynuujemy współpracę z myślącymi przyszłościowo firmami, które chcą eksplorować nowe rozwiązania w ramach swojej podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju i wydajności – podsumował Dr Lucien Robroek, prezes działu rozwiązań technologicznych w Hyster-Yale Materials Handling.

Wraz z otwarciem terenu testowego i inauguracją stacji tankowania wodoru, wymagana infrastruktura jest teraz gotowa do przyspieszenia przejścia na neutralny pod względem emisji system transportu ciężarowego i operacji portowych, a także do przyspieszenia dekarbonizacji logistyki. Urządzenia takie jak wózki widłowe, sztaplarki, wózki widłowe, reach stackery, ciągniki siodłowe i ciężarówki mogą być skutecznie napełniane zielonym wodorem do ciśnienia 350 barów. Stacja tankowania będzie otwarta dla szerokiego grona odbiorców, oferując również innym firmom możliwość przetestowania przyjaznych dla klimatu rozwiązań transportowych. Odprawa w terminalu wymaga rejestracji w aplikacji passify. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Od 2022 roku HHLA współpracuje z ponad 40 firmami partnerskimi z całego świata w ramach klastra Clean Port & Logistics. Wspólnym celem jest opracowanie rozwiązań umożliwiających szybkie wprowadzenie na rynek pojazdów ciężarowych i urządzeń terminalowych napędzanych wodorem, a także wdrożenie środków niezbędnych do ich użytkowania. Koncepcje opracowane przez grupy robocze w zakresie obsługi, bezpieczeństwa, konserwacji, tankowania i dostaw są testowane i optymalizowane w praktyce na polu testowym w CTT. W ciągu ostatnich kilku tygodni przeprowadzono pierwsze próby na stacji tankowania z wykorzystaniem sprzętu firm Hyster-Yale, VWG Oldenburg i ciężarówki CMB.TECH napędzanej wodorem. Współpraca w ramach CPL pomaga firmom na drodze do dekarbonizacji ich procesów i dokonywania znaczących, przyjaznych dla klimatu inwestycji, ponieważ gromadzą one niezbędne informacje i praktyczne doświadczenie.

Klaster oraz stacja tankowania otrzymały dofinansowanie w wysokości około trzech milionów euro z Federalnego Ministerstwa Cyfryzacji i Transportu w ramach krajowego programu innowacji w zakresie technologii wodorowej i ogniw paliwowych. Wytyczne dotyczące finansowania są koordynowane przez NOW GmbH i wdrażane przez Project Management Jülich (PTJ).

W ramach strategii zrównoważonego rozwoju „Balanced Logistics”, HHLA dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej w całej Grupie do 2040 roku. Aby to osiągnąć, HHLA od wielu lat polega na elektryfikacji swoich procesów i sprzętu w całej Europie. Wodór może w znacznym stopniu przyczynić się do dalszej dekarbonizacji logistyki. Oprócz wykorzystania wodoru w transporcie ciężkim, HHLA jest również aktywna w dziedzinie importu i dystrybucji. Dzięki rozległej europejskiej sieci terminali portowych i połączeń intermodalnych, HHLA jest bardzo dobrze przygotowana do wykorzystania możliwości w zakresie importu i transportu wodoru.

O projekcie Clean Port & Logistics
HHLA utworzyła Clean Port & Logistics (CPL) jako klaster innowacji w celu testowania sprzętu napędzanego wodorem w logistyce towarów ciężkich i logistyce portowej. Klaster zrzesza producentów sprzętu, firmy portowe i logistyczne, partnerów akademickich, producentów ekologicznego wodoru, firmy zajmujące się oprogramowaniem oraz operatorów i producentów stacji tankowania. Dzięki współpracy między regionami przeprowadzane są testy i badane możliwości efektywnego wykorzystania wodoru jako paliwa w przeładunkach portowych i logistyce ładunków masowych. Klaster przeprowadza symulacje i badania oraz opracowuje w tym celu koncepcje szkoleniowe. Obecnie do klastra należy ponad 40 firm partnerskich z całego świata. Uczestnictwo jest zasadniczo otwarte dla wszystkich zainteresowanych firm. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej tutaj.

Źródło: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA)