Hitachi Energy umożliwia dekarbonizację placu budowy w Szwecji

fot. Hitachi Energy x Skanska
Udostępnij

Pilotażowy projekt generatora zasilanego wodorem HyFle firmy Hitachi Energy stanowi pierwsze takie wdrożenie u klienta w Szwecji i ważny krok w kierunku elektryfikacji oraz dekarbonizacji przemysłu budowlanego.

Obecnie wiele placów budowy stosuje generatory diesla do wytwarzania energii na miejscu, co prowadzi do emisji dwutlenku węgla. Jest to szczególnie powszechne w przypadku projektów zlokalizowanych w odległych lokalizacjach, które nie mają dostępu do sieci elektrycznej. Wodór może zatem odegrać ważną rolę w zmniejszeniu zależności branży budowlanej od paliw kopalnych i osiągnięciu celów zerowej emisji netto poprzez elektryfikację. Hitachi Energy opracowuje rozwiązania zasilające na bazie wodoru, a generator wodorowy HyFlex jest kluczowym z nich.

W ostatnim czasie Hitachi Energy współpracowała z firmą Skanska, jedną z wiodących na świecie grup zajmujących się rozwojem i realizacją inwestycji budowlanych, w celu wsparcia dekarbonizacji jej placu budowy w porcie w Göteborgu w Szwecji, właśnie przy użyciu generatora HyFlex.

Jednostka HyFlex wykorzystuje zielony wodór dostarczany przez Linde Gas do generowania czystej energii elektrycznej dla stacji ładowania, która zasila koparkę elektryczną Volvo służącą do prac budowlanych w miejscu inwestycji. Ten pilotażowy projekt demonstruje, w jaki sposób generator HyFlex może pomóc w dekarbonizacji przemysłu ciężkiego.

HyFlex stanowi ekologiczną alternatywę dla generatorów diesla i jest całkowicie bezemisyjny podczas pracy – wytwarzając prąd przemienny (AC), użytkową energię cieplną i wodę. Generator produkuje energię elektryczną w ogniwach paliwowych poprzez reakcję chemiczną między wodorem i tlenem. Ponieważ nie zachodzi spalanie, wyeliminowane są szkodliwe emisje tlenku azotu (NOx) i tlenku siarki (SOx).

HyFlex może ograniczyć zużycie oleju napędowego nawet o 1600 ton rocznie, redukując emisję 5800 ton CO2. Dla porównania, generator diesla o mocy 1 megawoltoampera (MVA) zużywa około 225 kg oleju napędowego i emituje 720 kg CO2 na godzinę.

Generator HyFlex jest wysoce skalowalny i składa się z modułów ogniw paliwowych, elektroniki mocy, chłodzenia, urządzeń pomocniczych i inteligentnego systemu sterowania. Partner technologiczny Hitachi Energy, PowerCell Group, dostarczył moduły mocy i know-how w zakresie integracji ogniw paliwowych. Jednostka typu plug-and-play jest zamknięta w łatwym do transportu kontenerze i wytwarza minimalny hałas podczas pracy.

-Place budowy wolne od paliw kopalnych są ważne dla sektora budowlanego dążącego do zerowej emisji netto. Aby odnieść sukces w transformacji klimatycznej, kluczowa jest współpraca z innymi branżami. Ten test był możliwy dzięki wspaniałej pracy zespołowej z Hitachi Energy, Volvo i innymi partnerami – powiedzial Magnus Persson CEO, Skanska Sverige AB

„Wspólny projekt w Szwecji pokazuje, co jest możliwe, gdy podobnie myślące firmy łączą się we wspólnym celu. Takie połączone wysiłki mają kluczowe znaczenie dla dojrzewania przełomowych technologii i przyspieszenia drogi przemysłu do neutralności węglowej”

Hitachi Energy opracowuje obecnie kilka modułowych wariantów generatora HyFlex dla różnych rynków i zastosowań, w tym placów budowy w odległych lokalizacjach, kopalń, imprez masowych i centrów danych. Jednostka zainstalowana w porcie w Göteborgu była pomniejszoną wersją oferty komercyjnej, która będzie dostępna wkrótce.

To wspólne przedsięwzięcie pozwoli utorować drogę do przyszłych wdrożeń HyFlex i stanowi kolejny krok do wzmocnienia pozycji Hitachi Energy jako prekursora w opracowywaniu zrównoważonych technologii.

Źródło: Hitachi Energy