Operator łotewskiego systemu przesyłowego Conexus, ogłosił plan przeprowadzenia niewiążącego badania rynku dotyczącego infrastruktury wodorowej. Celem badania jest ocena potencjału popytu, produkcji, przesyłu oraz magazynowania wodoru w kraju. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie nowymi formami energii, a także na rozwijający się rynek wodoru jako źródła energii z niską emisją CO2.

Badanie, które potrwa do 1 października 2023 r., jest otwarte dla wszystkich aktywnych przedsiębiorców na Łotwie. Conexus ma zamiar ocenić gotowość rurociągów przesyłowych oraz potencjalnych usług magazynowania wodoru w różnej perspektywie czasowej, takiej jak: 2030, 2035, 2040 i 2050 rok.

Wyniki badania pomogą Conexus zidentyfikować potencjalne trasy przesyłowe, połączenia międzysystemowe, punkty wejścia z zakładów produkcyjnych, punkty wejścia/wyjścia do magazynowania wodoru oraz punkty wyjścia dla odbiorców. Przyczyni się to do dalszego rozwoju infrastruktury wodorowej w kraju.

Conexus planuje również partnerstwo z innymi operatorami regionalnymi w ramach projektu North-Baltic Hydrogen Corridor. Ten projekt ma na celu utworzenie transgranicznego korytarza przesyłu wodoru łączącego kraje bałtyckie z Polską i Niemcami do 2030 roku. Partnerami są: Gasgrid Finland, Elering, Amber Grid, Gaz System Polska i Ontras.

Inne kraje w regionie, takie jak Litwa i Estonia, również podejmują kroki w kierunku rozwoju infrastruktury wodorowej.

Podobne badania popytu lub konsultacje infrastrukturalne ogłaszają również operatorzy sieci przesyłowych z innych krajów europejskich, takich jak Rumunia, Hiszpania czy Węgry.

W dniu 3 sierpnia rumuński operator systemu przesyłowego Transgaz ogłosił, że do 15 września będzie prowadził podobne badanie popytu na rynku wodoru. Wyniki zostaną opublikowane do 1 listopada.

Hiszpania wydała podobne oświadczenie 28 lipca. Operator sieci przesyłowej Enagas poinformował, że 14 września ogłosi zaproszenie do składania ofert w celu oceny popytu związanego z hiszpańskim systemem wodorowej sieci szkieletowej.

Inni operatorzy sieci przesyłowych, w tym węgierski FGSZ, chorwacki Plinacro, Gasgrid Finland i słoweński Plinovodi ogłosili podobne inicjatywy.

To dowodzi rosnącej świadomości i zaangażowania w rozwój sektora wodorowego w Europie.

Conexus pracuje również nad oddzielnym regionalnym projektem magazynowania wodoru (ponad 10 TWh).

Źródło: Conexus

https://forms.microsoft.com/pages/responsepage.aspx?id=9qpWKnPXg061zDkqRT7z2zSxZiK7hSlIvy8KWqX8RjlUNzlNT1RPMDcwUFNXR1Q0SEkySzFZREUxTi4u
https://forms.microsoft.com/pages/responsepage.aspx?id=9qpWKnPXg061zDkqRT7z2zSxZiK7hSlIvy8KWqX8RjlUNzlNT1RPMDcwUFNXR1Q0SEkySzFZREUxTi4u

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Total
0
Share