Wodór popłynie Tamizą

Fot. Nick Brown, LR CEO and Shuo Chen, Chairperson and Founder, H2Terminals/LR
Udostępnij

Lloyd’s Register zawarł MoU z H2Terminals Limited i jej partnerami w łańcuchu dostaw, HiDROGEN i D3IM, w celu oceny wykonalności projektu infrastruktury zielonego wodoru (H2) w Wielkiej Brytanii. Projekt offshore będzie zasilał przemysł ujścia Tamizy i wspierał ponowny rozwój regionu.

Strony będą współpracować w dziedzinie pływającej produkcji i transportu H2 oraz identyfikować wymogi regulacyjne, w tym przypadki bezpieczeństwa i oceny ryzyka, dla rozwoju morskiej wyspy i łańcucha dostaw, który zapewni zieloną energię dla firm w ujściu Tamizy i rzeki.

Projekt, wraz z firmami, które będzie wspierać, stanowi część planu działania Thames Estuary Growth Board, kierowanego przez sektor prywatny, który ma na celu przyciągnięcie inwestycji i rozwoju do obszaru ujścia Tamizy.

– Ten projekt jest przykładem tego, w jaki sposób żegluga może wspierać ambicje rządów w zakresie dekarbonizacji łańcuchów dostaw i generowania wzrostu dla ich regionalnych i krajowych gospodarek. Ten ambitny projekt ekologicznego wodoru, oparty na połączonej wiedzy LR, H2 Terminals, HiDROGEN i D3IM, pomoże stworzyć zrównoważoną sieć logistyczną wzdłuż Tamizy i położy podwaliny pod rozwój przemysłu – powiedział Mark Tipping, dyrektor Power to X w LR.

Plany obejmują rozwój elektrowni wiatrowej, falowej i słonecznej zlokalizowanej 100 km od brzegu. Zielony H2 generowany na pływającej wyspie zostanie przekształcony w stan ciekły i przetransportowany statkiem do terminala w ujściu Tamizy w pobliżu Londynu. Stamtąd H2 zostanie transferowany na pływające barki, gdzie zostanie przekonwertowany na energię elektryczną i ciepłą wodę, wraz z produktami ubocznymi powstałymi w procesie konwersji, takimi jak ciekły azot i tlen. Baterie zainstalowane na barkach będą magazynować energię elektryczną podczas transportu do miejsca jej wykorzystania.

Porozumienie obejmuje również formalną ocenę technologii, w tym opracowanie projektów aktywów, kwalifikację systemów hermetyzacji oraz pływających systemów produkcji wodoru i eksportu energii. Aktywa zaplanowane dla tego projektu obejmują zatwierdzone materiały zdolne do przechowywania i izolowania zielonej cieczy H2 w temperaturze -253C.

Ponadto, MoU określi program zapewnienia dla pływającej produkcji wodoru, statków wodorowych, klasyfikacji i systemów eksportu energii.

– Przewiduje się, że popyt na zielony wodór znacznie wzrośnie w ciągu najbliższych kilku lat i doceniamy Thames Estuary Growth Board za zaangażowanie się w rozwój alternatywnego paliwa w celu zapewnienia miejsc pracy i możliwości inwestycyjnych w regionie Thames Estuary. Będziemy oferować trzydziestoletnie umowy zakupu energii bezpośrednio dla przemysłu i przedsiębiorstw użyteczności publicznej, a także uczestniczyć w rynkach obrotu i mocy. Rząd Wielkiej Brytanii wyznaczył ambitny cel w zakresie zdolności produkcyjnych niskoemisyjnego wodoru do 2030 r. i z niecierpliwością czekamy na współpracę z Growth Board, London & Partners, Lloyd’s Register, HiDROGEN i D3IM, aby pomóc w realizacji tych ambicji – mówił Gerry Wilkinson, CEO w H2Terminals.

Lloyd’s Register był pierwszym stowarzyszeniem klasyfikacyjnym, które opublikowało zasady wykorzystania wodoru jako paliwa dla statków w kwietniu 2023 roku.

Źródło: Lloyd’s Register