Na Górnym Śląsku powstanie fabryka zielonego wodoru

fot. Polenergia
Udostępnij

H2Silesia, projekt wodorowy Polenergii, może otrzymać do 142,77 mln euro dofinansowania na realizację. To efekt decyzji notyfikacyjnej Komisji Europejskiej. Projekt H2Silesia zakłada budowę wielkoskalowej fabryki zielonego wodoru o mocy ok. 105 MW, która będzie w stanie wyprodukować ok. 13 000 ton tego surowca rocznie. Polenergia to jedyna polska firma objęta programem Hy2Infra. – To bardzo ważny komunikat dla rynku i naszych inwestorów. Decyzja Komisji Europejskiej znacząco zwiększa wartość projektu – mówi Iwona Sierżęga, Członkini Zarządu Polenergia S.A.

Decyzja notyfikacyjna Komisji Europejskiej została wydana w ramach programu IPCEI Hy2Infra i potwierdza dofinansowanie w wysokości do 142,77 mln euro. To maksymalny pułap pomocy publicznej dla projektu H2Silesia, który realizuje zespół wodorowy Polenergii.

– Polenergia to jedyne polskie przedsiębiorstwo, które weźmie udział w programie Hy2Infra. To bardzo ważny komunikat dla rynku i naszych inwestorów. Decyzja Komisji Europejskiej znacząco zwiększa wartość projektu. Odnawialny wodór, który ma być produkowany m.in. za pośrednictwem H2Silesia, to naturalne przedłużenie łańcucha wartości Polenergii. Wodór jako nośnik zielonej energii może zdecydowanie przyspieszyć odejście od paliw kopalnych i budowę zeroemisyjnej gospodarki. To paliwo przyszłości – mówi – mówi Iwona Sierżęga, Członkini Zarządu Polenergia S.A.

Projekt H2Silesia przewiduje budowę wielkoskalowej instalacji produkcji zielonego wodoru o mocy około 105 MW, co umożliwi produkcję około 13 000 ton wodoru rocznie. Projekt realizowany na Górnym Śląsku ma na celu dostarczenie odnawialnego wodoru dla ciężkiego przemysłu i zeroemisyjnego transportu. Jednocześnie może stanowić wsparcie transformacji energetycznej regionu powiązanego z wydobyciem i wykorzystywaniem paliw kopalnych.

Komisja Europejskia uruchomiła program Hy2Infra w ramach inicjatywy IPCEI (Important Projects of Common European Interest). Uczestniczy w nim siedem państw członkowskich – Polska, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Portugalia i Słowacja. Komisja oczekuje, że zwiększenie dostaw wodoru przyspieszy realizację Europejskiego Zielonego Ładu.

– Budowa wielkoskalowych instalacji wytwarzania odnawialnego wodoru to bardzo ważny krok w procesie dekarbonizacji przemysłu. Generując wodór przy użyciu odnawialnych źródeł energii, integrujemy energetykę z sektorami, dla których elektryfikacja była do tej pory bardzo trudna lub niemożliwa. Zielony wodór pozwala też na uniezależnienie się od importowanych nośników energii To dodatkowa wartość dla klientów, którzy stoją dziś przed dużymi wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną – podkreśla Emilia Makarewicz, Członkini Zarządu Polenergia H2Silesia.

Program Hy2Infra, obejmujący budowę infrastruktury wodorowej, to integralna część europejskiej strategii wodorowej, która ma przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Ostateczne decyzje dotyczące zatwierdzenia dofinansowania w ramach programu oraz jego wysokości zostaną podjęte na poziomie krajowym.

H2Silesia to jeden z kilku projektów wodorowych realizowanych przez Grupę Polenergia w ramach wdrażanej strategii rozwojowej. Najbardziej zaawansowany z nich to położony na Podkarpaciu H2HUB Nowa Sarzyna. Projekt zlokalizowany na terenie Elektrociepłowni Nowa Sarzyna zakłada budowę instalacji do produkcji zielonego wodoru o mocy 5 MW.

Elektrolizer w Nowej Sarzynie będzie mógł produkować do 90 kg zielonego wodoru na godzinę. W planie jest także budowa dwóch ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru w Nowej Sarzynie oraz Rzeszowie, na które Polenergia otrzymała dofinansowanie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.