Najbardziej optymalne opcje transportu wodoru na rzecz przemysłu

Wodór, fot. Pixabay
Udostępnij

Wodór odnawialny, produkowany na miejscu z dostępnych lokalnie źródeł odnawialnych, jest najbardziej zrównoważoną opcją. Transport sprężonego wodoru odnawialnego rurociągami lub transport płynnego wodoru odnawialnego drogą morską może również być przyjazny dla środowiska – wynika z najnowszych badań Joint Research Centre działającego przy Komisji Europejskiej.

Rola wodoru odnawialnego

Oczekuje się, że wodór odnawialny odegra kluczową rolę w redukcji emisji dwutlenku węgla w Europie. Wcześniejsze badania JRC wykazały, że pozyskiwanie wodoru z regionów z tańszą energią odnawialną może być bardziej opłacalne niż jego lokalna produkcja. Obawy ekologiczne wynikają z transportu dużych ilości wodoru na duże odległości, ponieważ wpływ na środowisko różni się znacznie w zależności od technologii produkcji i metody dostawy.

Badanie metod dostawy

Nowe badanie porównuje cykl życia i wpływ na środowisko produkcji wodoru na miejscu za pomocą reformingu parowego metanu (SMR) lub elektrolizy z trzema różnymi metodami dostawy, w tym kompresją, skraplaniem i chemicznym wiązaniem z innymi cząsteczkami. Uwzględniono transport zarówno drogą morską, jak i rurociągami.

Badanie wykazało, że najbardziej zrównoważonym podejściem jest produkcja na miejscu z efektywnych źródeł odnawialnych, takich jak energetyka wiatrowa np. w Holandii. Jeśli produkcja na miejscu nie jest możliwa, import wodoru odnawialnego nadal może prowadzić do znacznego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do produkcji na miejscu z paliw kopalnych.

Transport płynnego wodoru drogą morską oraz sprężonego wodoru rurociągami okazuje się mieć najmniejszy wpływ na środowisko przy dostawie na długie odległości. Procesy „pakowania i rozpakowywania wodoru” do nośników chemicznych, takich jak amoniak, ciekłe związki organiczne, metanol i syntetyczny gaz ziemny, wymagają większych ilości energii i zasobów, co czyni te opcje mniej pożądanymi.

Znaczenie infrastruktury energetyki odnawialnej

Raport podkreśla ścisły związek między wpływem na środowisko dostarczanego wodoru a infrastrukturą energii odnawialnej. Aby importowany wodór generowany z użyciem energii słonecznej miał przewagę ekologiczną nad konwencjonalną produkcją z paliw kopalnych, konieczne jest znaczne zmniejszenie wpływu na środowisko energetyki słonecznej (kontekst energochłonnej produkcji komponentów PV).

Bez wody ani rusz

Wykorzystanie wody jest kolejnym kluczowym czynnikiem. Produkcja wodoru na miejscu w krajach bogatych w wodę okazuje się bardziej zrównoważona pod względem zużycia wody w porównaniu do importu wodoru z krajów ubogich w wodę.

Kluczowe wnioski

Kiedy produkcja wodoru na miejscu przy użyciu lokalnych źródeł odnawialnych nie jest możliwa, import wodoru odnawialnego z bliższych regionów staje się bardziej ekologiczną opcją. W przypadku transportu wodoru na długie odległości w Europie, dostarczanie sprężonego wodoru rurociągami lub wodoru ciekłego drogą morską wyróżnia się jako preferowane opcje pod względem wpływu na środowisko.