NFOŚiGW przekaże środki na budowę stacji tankowania wodoru w Gaju Oławskim

fot. NFOŚiGW
Udostępnij

Powstanie ogólnodostępna stacja tankowania wodoru dzięki umowie podpisanej 22 sierpnia 2023 roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Promet-Plast Spółka Cywilna. Na budowę stacji tankowania NFOŚiGW przekaże ponad 13 mln złotych.

– Stajemy w obliczu kluczowego wyzwania, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, a równocześnie potrzeby zapewnienia powszechnego dostępu do infrastruktury tankowania paliw alternatywnych. Dlatego też powstał program „Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru”. Chcemy, aby w całej Polsce powstawały kolejne ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru. Poprzez wsparcie, określone w warunkach programu, możliwa jest budowa takich stacji wodorowych, jak ta w Gaju Oławskim. Dzięki temu otwierają się nowe możliwości dla sektora transportu publicznego i indywidualnego oraz spedycji transportu ciężarowego w zakresie zachowania konkurencyjności na rynku. – mówi Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii

W ramach projektu powstanie ogólnodostępna stacja tankowania wodoru zlokalizowana w miejscowości Gaj Oławski. Stacja wyposażona zostanie w 3 dystrybutory posiadające po 1 punkcie tankowania. Jeden o ciśnieniu 700 bar i dwa o ciśnieniu 350 bar, co pozwoli na tankowanie pojazdów różnego typu (samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, wózki widłowe, itp.).

Zakładana maksymalna dzienna możliwość tankowania wodoru w stacji to 1 200 kg/dzień. Liczba oraz rodzaj punktów tankowania zostały dostosowane do specyfiki lokalizacji oraz natężenia ruchu generowanego w ich okolicach, co zapewni optymalizację wykorzystania budowanej w ramach projektu infrastruktury tankowania. Wnioskodawca realizuje obecnie rozbudowę infrastruktury zakładu o część z wiązaną z produkcją, magazynowaniem oraz przetwarzaniem wodoru, jako nośnika energii, która zostanie uruchomiona do 31.07.2023 r. Budowana instalacja wodorowa składa się z zespołu urządzeń służących przetwarzaniu energii elektrycznej pochodzącej z własnych źródeł wytwórczych OZE na czysty wodór, który następnie jest sprężany i magazynowany w zbiornikach wysokociśnieniowych służących jako magazyn energii. Następnie wodór jako nośnik energii jest podawany do układu kogeneracyjnego, gdzie w wyniku spalania paliwo wodorowe zamieniane jest na energię elektryczną oraz energię cieplną wykorzystywaną w procesie absorpcji.

Powstającą infrastrukturę wodoru, która będzie wykorzystywana na cele związane z zapewnieniem wodoru do stacji tankowania, stanowią: Elektrolizer typu PEM do produkcji wodoru w procesie elektrolizy. Elektrolizer o mocy 5MW wraz niezbędnymi instalacjami pomocniczymi, o wydajności nominalnej 1000 Nm3/h (90 kg/h). Układ sprężania wodoru do ciśnienia 500 bar. Magazyn wodoru w zabudowie kontenerowej o ciśnieniu wodoru równym 500 bar. Pojemność nominalna magazynu wynosi 35m3. Posiadana jednostka wytwórcza, w skład której wchodzi elektrolizer o mocy 5 MW pozwala na produkcję około 90 kg wodoru na godzinę. Roczny poziom produkcji (przy założeniu czasu pracy elektrolizera na poziomie 8 000 h) wynosi 720 000,00 kg wodoru. Wodorowa jednostka kogeneracyjna generować będzie zapotrzebowanie na wodór w ilości około 83 kg/h, co przy produkcji na poziomie 90 kg/h, pozwoli uzyskać nadwyżkę produkcji w wysokości 7 kg/h. Nadwyżka ta daje możliwość wyprodukowania i zmagazynowania na cele stacji tankowania wodoru 56 000,00 kg wodoru/rok.. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 31 marca 2025 r.

– Wspierając budowę stacji tankowania wodoru tworzymy wygodną i dostępną alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii. Stacje umożliwiają użytkownikom łatwe i wydajne tankowanie wodoru, dając impuls rozwojowi pojazdów napędzanych tą technologią. Dofinansowanie takich inicjatyw jest nie tylko inwestycją w przyszłość, ale także oznaką odpowiedzialności za środowisko i przyszłe pokolenia. Przedsięwzięcie przyniesie korzyści ekologiczne, ale również stworzy nowe miejsca pracy i pobudzi innowacje w sektorze energetycznym – mówi Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW

Umowa została podpisana 22 sierpnia 2023 roku w siedzibie Promet-Plast S.C. przez Artura Michalskiego Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW oraz przedstawiciela beneficjenta Panem Andrzejem Jeżewskim i Elżbietą Jeżewska – Prezesi Promet-Plast S.C. Na uroczystości obecni będą Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Łukasz Kasztelowicz – Prezes WFOŚiGW Wrocław oraz Bartłomiej Wiązowski – Wiceprezes WFOŚiGW.

Źródło: NFOŚiGW