Bezpieczeństwo energetyczne, zielona transformacja i bezpieczeństwo surowcowe to tematy paneli, w których udział wzięli minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz wiceministrowie Małgorzata Golińska, Ireneusz Zyska i Piotr Dziadzio podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wydarzenie odbyło się w dniach 5-7 września 2023 r.

Bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowej

Inwazja Rosji na Ukrainę stanowiła punkt zwrotny w kooperacji krajów regionu. Jednym z jego skutków było stworzenie poczucia wspólnoty interesów wśród państw uzależnionych od rosyjskiego import – podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w trakcie panelu „Bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowej”.

W opinii szefowej resortu klimatu i środowiska, wojna rosyjsko-ukraińska w istotny sposób zmieniła postrzeganie bezpieczeństwa, a biorąc pod uwagę dużą rosyjską rolę w dostawach surowców energetycznych, wpłynęła także na sferę gospodarczo-energetyczną.

Ostatnie lata zweryfikowały jak istotna jest współpraca państw regionu. Jak wyglądałoby nasze bezpieczeństwo energetyczne, gdyby nie istniały gazociągi łączące Polskę z Litwą czy Polskę ze Słowacją. To, co pomogło nam przejść stabilnie przez ostatni rok, to jedność naszej części Europy – powiedziała.

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wymaga wzmocnienia zdolności infrastruktury energetycznej, w tym harmonijnej współpracy między krajami regionu w zakresie jej wykorzystania – dodała.

Jak podkreśliła minister Anna Moskwa, Polska, prowadząc politykę zwiększenia poziomu suwerenności energetycznej, koncentruje się m.in. na tym, aby wszystkie podmioty, w tym odbiorcy indywidualni, mieli zapewnione niezbędne dostawy surowców energetycznych.

Przed nami kolejne duże wyzwania – m.in. reforma rynku energii UE. Jeśli stworzymy z naszymi sąsiadami silny blok państw, mamy szanse przeforsować korzystne dla nas rozwiązania – zauważyła.

Według minister klimatu i środowiska konflikt ukraińsko-rosyjski stanowił punkt zwrotny w kooperacji krajów regionu. Jednym z jego skutków było stworzenie poczucia wspólnoty interesów wśród państw uzależnionych od rosyjskiego importu.

Nowa sytuacja geopolityczna skłoniła rządy tych państw do redefinicji współpracy z agresorem – powiedziała.

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wymaga wzmocnienia zdolności infrastruktury energetycznej, w tym harmonijnej współpracy między krajami regionu w zakresie jej wykorzystania – dodała.

Strajki, ustawy, edukacja – jak skutecznie walczyć ze zmianami klimatu?

Aby skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatu, potrzebna jest uczciwość w przedstawianiu informacji i sposobów działania. Niezbędna jest także odpowiedzialność za długotrwałe skutki oraz racjonalność naszych celów – powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska podczas panelu dyskusyjnego „Strajki, ustawy, edukacja – jak skutecznie walczyć ze zmianami klimatu?”. Spotkanie odbyło się 5 września 2023 r.

Jak zaznaczyła wiceminister Golińska, obecnie mierzymy się z wieloma wyzwaniami środowiskowymi, np. ze skutkami zmian klimatu, z kurczeniem się zasobów nieodnawialnych, czy z zanikaniem bioróżnorodności.

Ta sytuacja powoduje, że kwestie środowiskowe, bardziej niż kiedykolwiek, stają się przedmiotem troski i działań, ale także znajdują się w centrum dyskursu publicznego, a tym samym i politycznego – zauważyła.

Wyjaśniła, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska realizuje działania związane ze zmianami klimatu dwutorowo – z jednej strony są to działania o charakterze strategicznym i legislacyjnym oraz edukacyjne podnoszące świadomość społeczną, a z drugiej polegające na wsparciu finansowym konkretnych inwestycji i rozwiązań, które zmniejszają lub niwelują negatywny wpływ zmian klimatu.

Realizujemy programy tj. „Mój Prąd”, „Energia dla wsi”, czy „Moja Woda”. Wspieramy rozwój OZE – od 2015 r. moc zainstalowana w OZE wzrosła z 7,1 GW do ponad 25 GW, a liczba prosumentów wzrosła z ok. 4 tys. do ponad 1,3 mln – podkreśliła.

„Zielona rewolucja trwa. Czy możemy ją przyspieszyć?” oraz „Nowa gospodarka: Polska i Czechy wobec szans i wyzwań transformacji energetycznej”

To tematy paneli dyskusyjnych, w których podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu, uczestniczył wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Spotkania odbyły się 6 września 2023 r.

Jak zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, podczas pierwszego panelu Polska ma swoją drogę do transformacji energetycznej, którą realizuje zgodnie z dokumentami strategicznymi jak m.in. „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”. Podkreślił również, że rozwój odnawialnych źródeł energii to świadoma polityka polskiego rządu, która wpłynęła w ostatnich latach na znaczący wzrost udziału OZE w ilości wyprodukowanej energii.

Można powiedzieć, że dokonaliśmy niemożliwego – jeszcze 4 lata temu żadna prognoza nie zbliżała się nawet do poziomu rozwoju OZE, którego dziś jesteśmy świadkami. W ciągu ostatnich 4 lat moc zainstalowana w OZE wzrosła o blisko 16 GW. Ten historyczny postęp najlepiej obrazują liczby – w grudniu 2015 r. – 7,1 GW mocy zainstalowanej, w czerwcu 2023 r. mamy już 25,4 GW – dodał.

Jestem spokojny o przyszłość OZE w Polsce. Dzięki kolejnym programom wsparcia, przygotowanym przez rząd, przewidujemy, że w ciągu najbliższych 2-3 lat w Polsce będziemy mieć ok. 35 GW w OZE, większość to będzie fotowoltaika. Pojawią się także projekty wiatrowe. Przełom 2025/2026 r. to rozpoczęcie budowy morskich farm wiatrowych, które docelowo mają dać 18 GW mocy zainstalowanej w polskim miksie energetycznym – podkreślił.

Zdaniem pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii, kluczowym warunkiem dynamicznego rozwoju OZE w Polsce jest adekwatny rozwój i unowocześnienie infrastruktury sieciowej oraz elastyczne i dyspozycyjne źródła bilansujące. Każdy kraj ma własną drogę do stworzenia zrównoważonego, optymalnego miksu energetycznego po to, aby zapewnić konkurencyjność gospodarki. Energia jest stabilna w podstawie – możemy zapewnić jej dostawy o każdej porze dnia i nocy dla przemysłu, szczególnie energochłonnego i dla gospodarstw domowych w akceptowalnych cenach.

Bezpieczeństwo surowcowe kraju
Wiceminister klimatu i środowiska, główny Geolog Kraju wziął udział w panelach poświęconych surowcom, w tym metalom ziem rzadkich, które odbyły się 5 września 2023 r.

Polska była i jest przygotowana na różne scenariusze. Polityka Surowcowa Państwa przyjęta w marcu 2022 r. zapewnia bezpieczeństwo w oparciu o surowce własne oraz dywersyfikację dostaw surowców, których nasz kraj nie posiada – powiedział wiceminister Piotr Dziadzio w trakcie dyskusji.

Na terenie naszego kraju zidentyfikowaliśmy już ponad 1400 hałd, które mogą być przemysłowo wykorzystane ze względu na zawartość różnego typu użytecznych pierwiastków czy też minerałów. W przyszłym roku rozpoczniemy badanie wybranych hałd – dodał.

Źródło: MKiŚ

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Total
0
Share