Paulina Hennig-Kloska na Pomorzu o polityce wodorowej Polski

fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Udostępnij

Po wizycie na terenie instalacji magazynowej gazu w Kosakowie minister Paulina Hennig-Kloska spotkała się w Gdańsku z dziennikarzami, żeby rozmawiać o wprowadzeniu przez MKiŚ ustawy prawo wodorowe. Szacowana wartość dodana gospodarki wodorowej w Polsce do 2024 r. to nawet 870 mln euro i nowe miejsca pracy. W Kosakowie może powstać pierwszy wielkoskalowy magazyn wodoru na potrzeby polskiego przemysłu. Pomorze będzie miało duże nadwyżki energii, wodór pomoże ją magazynować.

-Przechodzimy do działań – kończymy prace nad ustawą prawo wodorowe. Da to podstawę do tworzenia nowej gałęzi gospodarki w Polsce – powiedziała Paulina Hennig-Kloska.

-Pierwszy wielkoskalowy magazyn wodoru na potrzeby krajowego przemysłu może powstać na Pomorzu, w Kosakowie. To właśnie tu będziemy mieli duże nadwyżki energii z odnawialnych źródeł, a wodór pomoże ją magazynować. Wykorzystanie wodoru niskoemisyjnego jest jedną ze ścieżek dekarbonizacji polskiej gospodarki – szansę tę w szczególności może wykorzystać polski przemysł – dodała ministra Paulina Hennig-Kloska.

Ministra Paulina Hennig-Kloska na Pomorzu rozmawiała także z wojewodą pomorską Beatą Rutkiewicz, wicewojewodą Emilem Rojkiem i posłanką Wioletą Tomczak o zagrożeniu środowiska związanym z emisją pyłów węglowych z portu. Monitoring sytuacji prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Co wprowadza prawo wodorowe

 • definicje poszczególnych rodzajów wodoru:
  • wodoru niskoemisyjnego – może być produkowany z paliw kopalnych, o ile proces produkcji powoduje odpowiednie redukcje emisji np. produkcja wodoru z wychwytem CO2,
  • wodoru odnawialnego – produkowany z odnawialnych źródeł energii,
  • wodoru odnawialnego pochodzenia niebiologicznego (RFNBO) – wodór wyprodukowany w procesie elektrolizy zgodnie z wytycznymi UE.
 • na rynku wodoru pojawią się operatorzy (m.in. operator systemu przesyłowego wodorowego i operator systemu dystrybucyjnego wodorowego, operator systemu magazynowania wodoru).
 • uregulowane zostaną ich obowiązki. Ustawa wprowadza procedurę wyznaczania operatorów przez Prezesa URE.
 • uregulowane zostaną zasady łączenia działalności gazowej i wodorowej, co ma znaczenie w szczególności na wczesnym etapie tworzenia się rynku.
 • założono uproszczenia w Prawie budowlanym, w Prawie ochrony środowiska oraz w specustawie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Projektowane rozwiązania są zgodne z tzw. nowym pakietem gazowym – rozporządzeniem i dyrektywą UE ustanawiających wspólne zasady rynku wewnętrznego gazów odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru. Przyjęcie zmian w przepisach stanowi również realizację kamienia milowego Krajowego Planu Odbudowy.

O polityce wodorowej na Pomorzu

Spotkanie z dziennikarzami było też okazją do przypomnienia systemu ochrony nabywców przed podwyżkami cen energii oraz założeniami polskiej polityki wodorowej, która ważna jest także dla regionu pomorskiego.

Ministra Paulina Hennig-Kloska wcześniej uczestniczyła w wizycie na terenie Zakładu Górniczego Otworowego Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu w gminie Kosakowo. Operatorem instalacji magazynowej KPMG Kosakowo jest spółka Gas Storage Poland.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i rodowiska