Potrzeba dodatkowych badań, by ocenić, czy nagromadzenia wodoru na obszarze Polski mogą mieć charakter złóż – przekazał PAP Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Dodano, że dotychczasowe poszukiwania nie wykazały złoża wodoru, takiego typu jak to odkryte we Francji.

Największe naturalne złoże wodoru odkryto we wrześniu 2023 r. we Francji i oszacowano je na 46 mln ton tego gazu. Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w Tygodniku Gospodarczym zauważył, że to ponad cztery razy więcej niż planowana produkcja wodoru ze źródeł odnawialnych w całej UE w 2030 r., wynosząca 10 mln ton.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) w odpowiedzi na pytania PAP poinformował, że dotychczasowe prace wiertnicze przeprowadzone w Polsce nie wskazują na to, by złoża wodoru, takiego typu jak to we Francji, występowały na terenie kraju.

– Wodór bywał często napotykany w Polsce podczas prac poszukiwawczych za złożami węglowodorów. Jego zawartość sięgała zwykle od ułamków do kilku procent w próbkach gazów pobieranych do badań, wodór stanowił więc domieszkę wśród innych składników gazu ziemnego – wyjaśnił PIG-PIB.

Instytut zastrzegł, że pytania – jak powstały naturalne nagromadzenia wodoru w skorupie ziemskiej na obszarze Polski i czy mają one znaczenie złożowe – “pozostają na razie otwarte i wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań”. “Państwowy Instytut Geologiczny – PIB nie posiada wiedzy na temat prowadzonych prac poszukiwawczych za wodorem przez polskich przedsiębiorców zarówno w kraju, jak i zagranicą” – zaznaczono w odpowiedzi dla PAP.

Polski Instytut Ekonomiczny zwrócił uwagę, że “Francja, w przeszłości traktująca naturalny wodór jako surowiec o +znaczeniu anegdotycznym+, dołączyła do Australii, która od 2021 r. strategicznie podchodzi do poszukiwań i wydawania koncesji na wydobycie wodoru ze złóż naturalnych (przyznała 3 koncesje na jego poszukiwania, a ponad 30 jest rozpatrywanych)”.

Według szacunków całkowity globalny potencjał wydobycia wodoru ze złóż wynosi około 23 mln ton rocznie. “Oceny dotyczące wielkości złóż rosły w ostatnich dekadach geometrycznie – w 2000 r. szacowano maksymalny potencjał wydobycia wodoru na 0,5 mln ton rocznie, w 2010 r. było to ponad 9 mln ton rocznie” – podano w opracowaniu PIE.

Instytut zwrócił uwagę, że wydobycie wodoru jest alternatywą dla produkcji tego gazu z paliw kopalnych, która jest bardzo emisyjna. Obecnie wyprodukowanie kilograma wodoru z paliw kopalnych oznacza ponad 12 kg emisji CO2. “Niskoemisyjne wydobycie wodoru na poziomie 23 mln ton H2 pozwoliłoby ograniczyć emisje związane z jego produkcją nawet o 276 mln ton CO2 rocznie (ok. 70 proc. emisji polskiej gospodarki)” – wskazał Polski Instytut Ekonomiczny.

Źródło: Nauka w Polsce

Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Total
0
Share