Polska przygotuje ustawę, która przyspieszy rozwój gospodarki wodorowej

Udostępnij

Ministerstwo klimatu i środowiska (MKiŚ) zapowiedziało uregulowanie rozwoju gospodarki wodorowej z myślą o zapewnieniu konkurencyjności polskiego przemysłu. Wodór będzie odgrywał kluczową rolę w procesie dochodzenia do neutralności klimatycznej. Wprowadzone zostaną zmiany w prawie, które wspomogą rozwój tej gałęzi gospodarki.

Do 2040 r. gospodarka wodorowa może przynieść wartość dodaną nawet 870 mln euro.

-Wspieramy gospodarkę wodorową. Wspólnie z BGK przygotowujemy się, by ruszyć z programem promocji elektrolizerów, czyli produkcji zielonego wodoru. Ponadto, rozpoczął się nabór wniosków na innowacyjne wykorzystanie wodoru w transporcie  poinformował wiceminister Krzysztof Bolesta.

Obecnie Prawo energetyczne nie reguluje wodoru

Według obecnych przepisów wodór jest „innym rodzajem gazu palnego” i podlega regulacji wyłącznie w przypadku dostarczania go za pomocą sieci gazowej. W pozostałym zakresie wodór nie jest regulowany ustawą – Prawo energetyczne. Konieczne jest zatem wprowadzenie wodoru do ustawy Prawo energetyczne i uregulowanie tego rynku. Brak regulacji przekłada się na niepewność inwestycyjną i ogranicza lub spowalnia realizację inwestycji dotyczących rynku wodoru.

Co wprowadza ustawa?

1) Ustawa wprowadza definicje poszczególnych rodzajów wodoru:

  • wodoru niskoemisyjnego – może być produkowany z paliw kopalnych, o ile proces produkcji powoduje odpowiednie redukcje emisji np. produkcja wodoru z wychwytem CO2,
  • wodoru odnawialnego – produkowany z odnawialnych źródeł energii,
  • wodoru odnawialnego pochodzenia niebiologicznego (RFNBO) – wodór wyprodukowany w procesie elektrolizy zgodnie z wytycznymi UE.

2) Na rynku wodoru pojawią się operatorzy (m.in. operator systemu przesyłowego wodorowego i operator systemu dystrybucyjnego wodorowego, operator systemu magazynowania wodoru).

3) Uregulowane zostaną ich obowiązki. Ustawa wprowadza procedurę wyznaczania operatorów przez Prezesa URE.

4) Uregulowane zostaną zasady łączenia działalności gazowej i wodorowej, co ma znaczenie w szczególności na wczesnym etapie tworzenia się rynku.

5) Założono uproszczenia w Prawie budowlanym, w Prawie ochrony środowiska oraz w specustawie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Projektowane rozwiązania są zgodne z tzw. nowym pakietem gazowym, tj. rozporządzeniem i dyrektywą UE ustanawiających wspólne zasady rynku wewnętrznego gazów odnawialnych i gazu ziemnego oraz wodoru. Przyjęcie zmian w przepisach stanowi również realizację kamienia milowego Krajowego Planu Odbudowy.

Wsparcie dla rozwoju gospodarki wodorowej

W Kosakowie może powstać pierwszy wielkoskalowy magazyn wodoru na potrzeby polskiego przemysłu. To właśnie na Pomorzu, będziemy mieli duże nadwyżki energii, a wodór pomoże ją magazynować.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad programem dotacji do produkcji elektrolizerów z BGK – od przyszłego roku z budżetem 2,7 mld zł. Ma podpisanych 11 umów na stacje tankowania wodoru, konkursy na kolejne będziemy wkrótce rozpisywać. Oprócz tego 3 czerwca rozpoczął się nabór wniosków na innowacyjne wykorzystanie wodoru w transporcie z budżetem 1,1 mld zł.  

Resort negocjuje dodatkowe środki, które są jeszcze do zdobycia w Brukseli z Europejskiego Banku Wodoru.

– Zakończyliśmy bardzo potrzebne konsultacje społeczne ustawy. Teraz skierujemy projekt na Komitet Stały Rady Ministrów, a potem na Radę Ministrów. Chcemy, by po wakacjach trafił on pod obrady Parlamentu. Czas przestać marzyć o wodorze, czas przejść od słów do czynów – poinformowała minister Paulina Hennig-Kloska.