Rada Koordynacyjna o dalszym rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce

fot. Ministerstwo klimatu i środowiska
Udostępnij

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska 8 grudnia 2023 r. odbyło się VII posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej, której przewodniczył wiceminister Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii. Eksperci rozmawiali o dotychczasowym i dalszym rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, w tym o możliwości powołania Izby Gospodarczej, działającej w obszarze wodoru.

Podczas posiedzenia Rady Koordynacyjnej rozmawiano o dotychczasowych osiągnięciach grup roboczych w ramach podpisanego 14 października 2021 r. Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, wśród których wymienić należy m.in.: złożenie 15 wniosków projektowych przez członków inicjatywy, wypracowanie sześciu rekomendacji odnoszących się do planowanych i procedowanych zmian legislacyjnych w obszarze wodoru, zgłoszenie uwag do Mapy Drogowej dla dolin wodorowych w ramach planu REPowerEU czy zgłoszenie uwag i przeprowadzanie konsultacji z PARP ws. powołania Sektorowej Rady ds. Gospodarki Wodorowej i OZE. Dotychczasowe działania Porozumienia sektorowego docenił też wiceminister Ireneusz Zyska. Podczas swojego przemówienia zaznaczył też jednak, że do dalszego, sprawnego rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce potrzeba nowych rozwiązań.

-Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wytężonej pracy koordynatorów grup roboczych oraz członków tych grup, a także dzięki licznym działaniom podejmowanych przez strony porozumienia, polska gospodarka wodorowa się rozwija i to rozwija się coraz bardziej dynamicznie. Jako przewodniczący Rady Koordynacyjnej zobowiązuję Państwa do kontynuacji działań – powiedział wiceminister Zyska.

Na posiedzeniu koordynator grupy roboczej nr 3 dr hab. inż. Andrzej Szałek przedstawił Radzie Koordynacyjnej przygotowany wspólnie przez koordynatorów grup roboczych –dr hab. inż. Jakuba Kupeckiego, prof. IEn, Marka Elerta, Piotra Mikuska, Szymona Płońskiego i Annę Szóstakiewicz, pomysł utworzenia Izby Gospodarczej, poświęconej gospodarce wodorowej. Jak wynika z przeprowadzonej przez koordynatorów grup roboczych ankiety, blisko 90 proc. respondentów z Porozumienia sektorowego popiera dalsze pracę na tą inicjatywą.

Jak zostać stroną Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej?

W celu dołączenia do realizacji postanowień Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej należy złożyć Oświadczenie o przystąpieniu do Porozumienia sektorowego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Porozumienia (do pobrania tutaj).

Dokument należy przekazać w formie elektronicznej do Ministerstwa Klimatu i Środowiska na adres e-mail: info@klimat.gov.pl, w tytule wpisując: „Oświadczenie – Porozumienie wodorowe”. Oświadczenie jest skuteczne względem wszystkich stron od dnia jego prawidłowego doręczenia do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej to inicjatywa, której celem jest stworzenie warunków i współpraca na rzecz rozwoju technologii wodorowych oraz ich zastosowania w gospodarce. Dokument zakłada maksymalizację polskiego wkładu (local content) – czyli wartości i udziału towarów oraz usług, a także miejsc pracy tworzonych w kraju, w całym łańcuchu wartości gospodarki wodorowej. Ponadto, porozumienie jest odpowiedzą na globalne wyzwania związane  z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatu  i zmniejszeniem importu paliw kopalnych, szczególnie ze wschodu, a w konsekwencji poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska