Rusza nowy cykl webinarów “Bezpieczny wodór”

ITECH & Uwaga Wodór
Udostępnij

Instytut Innowacji i Technologii ITECH wraz z twórcami podcastu Uwaga Wodór! uruchamiają nowy cykl webinarów, w których prezentowane będą wyniki badań nad stanem wiedzy, techniki oraz świadomości społecznej w kontekście bezpieczeństwa wodoru. Wszystkie webinary będą dostępne do obejrzenia na platformie YouTube, całkowicie za darmo!

Więcej o badaniach oraz cyklu webinarów mówi dr Katarzyna Iwińska, koordynatorka projektu “Bezpieczny wodór”:

– Badania były realizowane w ramach interdyscyplinarnego projektu prowadzonego przez Łukasiewicz ITECH, finansowanego z programu “Nauka dla Społeczeństwa” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach projektu zrealizowano wiele zintegrowanych analiz, które obejmują aspekty techniczne, społeczne i komunikacyjne. Co nietypowe, w projekcie kwestie społeczne traktowane są jako równoważne wobec kwestii technologicznych, ponieważ opinia społeczna (w szczególności obawy i lęki oraz potencjalne kryzysy dezinformacyjne) realnie wpływa na realizację nowych inwestycji. Dlatego nasz cykl otwiera właśnie webinar dotyczący diagnozy stanu wiedzy i akceptacji społecznej Polek i Polaków na temat rozwiązań wodorowych Pomysł nagrania wynika również z poczucia odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej, a także chęci dzielenia się wiedzą. Uważamy, że nawet trudne i techniczne tematy powinny być szeroko komunikowane, aby zbierać opinie i konsultować pomysły eksperckie.  Przedstawienie wyników badań i opracowań w formie online pozwala na  szerszy dostęp społeczeństwa do wiedzy, którą staramy się przekazać językiem nietechnicznym i zrozumiałym, nie tylko dla osób z branży energetycznej.

W pierwszym odcinku, który jest już dostępny do obejrzenia na kanale ITECH – Łukasiewicz na platformie YouTube zaproszeni eksperci dr Katarzyna Iwińska i dr hab. Michał Wróblewski przedstawiają wyniki badań społecznych, zrealizowanych w trakcie ubiegłego roku i mających na celu sprawdzenie, jaki jest obecny stan wiedzy w społeczeństwie oraz poziom akceptacji dla szeroko rozumianych technologii wodorowych.

– Dzięki pierwszym takim badaniom społecznym w Polsce dowiedzieliśmy się co Polki i Polacy wiedzą i myślą o wodorze, jakie mają skojarzenia i obawy względem nowych technologii, a także jakie i czyje narracje dominują w mediach. Są to dla nas cenne dane, które mogą pomóc na przykład w przygotowaniu kampanii społecznych i edukacyjnych w przyszłości – mówi dr Iwińska. 

Wyniki badań sondażowych wskazują, że Polki i Polacy nie mają wielu wyobrażeń na temat wodoru, co oznacza też, że nie ma ani wyraźnych lęków czy obaw ani wielkiego optymizmu. Mimo, że to wydaje się sytuacją dość komfortową dla osób zajmujących się “promocją i komunikacją” wodoru w Polsce, to  wiemy, że brak wiedzy i niski poziom skojarzeń pozytywnych może sprzyjać dezinformacji i wytwarzaniu społecznych lęków. 

W trakcie webinaru eksperci podpowiadają, które formy i kanały komunikacji były najlepiej postrzegane przez respondentów, które komunikaty spotykały się z pozytywnym odbiorem oraz jak zmieniało się postrzeganie wodoru w aspekcie wieku, płci, wykształcenia czy też miejsca zamieszkania.

– To wstęp do kompendium wiedzy dla każdego specjalisty marketingu i PR przygotowującego kampanię na rzecz technologii wodorowych, jak i świetny materiał poszerzający horyzonty dla każdego, kto tylko interesuje się tematem ekologii i energii dla przyszłości – dodaje Paweł Trojanowski, współautor podcastu Uwaga Wodór! oraz prowadzący rozmowę w pierwszym odcinku webinaru.

– Każde wdrażanie zmiany, a w szczególności wprowadzanie nowych technologii i inwestycji, wymagają rzetelnej diagnozy sytuacji. Nasze badania wskazują na konieczność segmentacyjnego projektowania komunikacji społecznej, to znaczy takiej, która będzie korzystała z różnych zasobów w zależności od grupy docelowej – podsumowuje dr Iwinska. 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia pierwszego odcinka:

ITECH – Łukasiewicz – Katarzyna Iwińska, Michał Wróblewski
Uwaga Wodór – Żaneta Kłostowska, Jakub Pikulski, Paweł Trojanowski

Jako HydrogenPolska.biz jesteśmy partnerem medialnym projektu Bezpieczny Wodór. Obiecujemy, że będziemy śledzić jego rozwój, informując Państwa o emisji kolejnych odcinków.