Sukces HyStorage: Wodór odzyskany po zatłoczeniu w porowatym ośrodku skalnym

F.l.t.r.: Holger Kreetz (COO Uniper), Hubert Aiwanger (Bavarian Minister of Economic Affairs, Regional Development and Energy), Holger Kreetz (COO Uniper), Christian Kosack (Project Manager Uniper Energy Storage)
Udostępnij

Pod koniec stycznia została pomyślnie zakończona pierwsza faza operacyjna projektu HyStorage z 5% blendingiem wodoru. Firmy partnerskie zaprezentowały 12 marca w obecności bawarskiego ministra gospodarki, rozwoju regionalnego i energii Huberta Aiwangera przedstawicielom polityki i przemysłu w wyznaczonym miejscu odwiertu w pobliżu magazynu Bierwang firmy Uniper pierwsze tymczasowe wyniki projektu, który bada integralność porowatych formacji skalnych pod kątem magazynowania wodoru.

– HyStorage jest częścią realizacji strategii Uniper „Greener Gases” i służy przygotowaniu komercyjnych projektów magazynowania. Magazynowanie wodoru w bawarskich porowatych formacjach skalnych ma ogromny potencjał dla elastyczności powstającego rynku wodoru. Jednakże, aby zapewnić dekarbonizację i szybki rozwój wodoru przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego i wysokiej efektywności kosztowej, wymagane jest uporządkowane przejście i zintegrowane spojrzenie na zapotrzebowanie na gaz ziemny i wodór. Inwestycje wymagają ram regulacyjnych, które powinny zachęcać do wczesnych inwestycji. Zasady kontraktów różnicowych powinny być stosowane w celu osiągnięcia celów w opłacalny i skuteczny sposób – mówił Holger Kreetz, dyrektor operacyjny Uniper.

– Wstępne wyniki są generalnie obiecujące. Chociaż jest jeszcze zbyt wcześnie, aby wydać ostateczne oświadczenie na temat użyteczności południowoniemieckich porowatych formacji skalnych, a tym samym ogólnie alpejskiego basenu Molasse, do magazynowania czystego wodoru. Jedno jest jednak pewne: wodór staje się istotnym elementem procesu dekarbonizacji europejskiego rynku energii. Istniejące podziemne magazyny w Bawarii mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w nadchodzących latach, a w dłuższej perspektywie dla przejścia na sezonowe magazynowanie wodoru dzięki dużym objętościom i wysokim wskaźnikom zatłaczania i poboru. Stanowią one rozwiązanie dla magazynowania niestabilnej energii odnawialnej, a także dla połączenia z europejskimi korytarzami wodorowymi – powiedział Doug Waters, dyrektor zarządzający Uniper Energy Storage.

– Cieszę się, że dotychczas przeprowadzone testy przebiegły pomyślnie. Współpraca w ramach projektu HyStorage ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kwestii magazynowania wodoru w Bawarii. W połączeniu z instalacjami H2, magazynowanie wodoru może stać się decydującym elementem bezpiecznego i stabilnego sektora energii odnawialnej. Jest to ważny projekt badawczy dla Bawarii. Wolny kraj związkowy Bawaria posiada jedynie magazyny gazu ziemnego w porowatych skałach. HyStorage jest dobrym przykładem na to, jak bada się przydatność porowatych magazynów do przechowywania wodoru, aby przygotować się do transformacji gazu ziemnego w wodór i zebrać niezbędną wiedzę z wyprzedzeniem. Życzę dalszych sukcesów w projekcie badawczym na składowisku w Bierwang i czekam na ostateczne wyniki na koniec projektu w 2025 roku – podsumował Hubert Aiwanger, bawarski minister gospodarki, rozwoju regionalnego i energii.

Ścisła współpraca i wiedza pięciu doświadczonych europejskich partnerów projektu: Uniper, OGE, RAG Austria, SEFE Securing Energy for Europe i NAFTA, w tym wsparcie naukowe dla badań, zagwarantowały, że zebrane dane z pierwszej fazy zostały dogłębnie przeanalizowane i ocenione.

  • Podczas 7-dniowej fazy wycofywania odzyskano prawie 90% wcześniej zatłoczonego wodoru. Analiza wykazała, że wydajność samego zbiornika pozostała taka sama i można wskazać na bardzo jednorodny poziom wodoru w jego obrębie.
  • Testy materiałowe zostały pomyślnie przeprowadzone podczas próby w warunkach podpowierzchniowych i obok odwiertu w specjalnym zbiorniku ciśnieniowym. Wszystkie wstępne wyniki testowanych materiałów wykazały brak wpływu korozji wodorowej.
  • Skład gazu został szczegółowo przeanalizowany w trzech punktach procesu, aby zapewnić dokładność wyników i zagwarantować bezpieczną eksploatację.
  • Na niewielką skalę zaobserwowano aktywność mikrobiologiczną, taką jak metanizacja i redukcja siarczanów. W ramach przygotowań do testu opracowano specjalny model symulacji wodoru wyłącznie na potrzeby testu HyStorage, który symuluje przepływ wodoru i gazu ziemnego w zbiorniku, a także aktywność mikrobiologiczną. Przeprowadzono testy modelu, a wszystkie uzyskane dane zostaną wykorzystane do kalibracji, aby móc jeszcze dokładniej przewidywać dalsze zdarzenia.

W nadchodzących fazach projektu planowane są dodatkowe kroki w celu zbadania, czy wstępne wyniki pozostają ważne dla kolejnych etapów z wyższymi stężeniami i dalszą ekspozycją na wodór. W zależności od późniejszej oceny, druga faza operacyjna zostanie przeprowadzona w tym roku.

W ramach projektu HyStorage trzy różne mieszaniny gazu ziemnego i wodoru o zawartości wodoru w gazie ziemnym na poziomie 5%, 10% i 25% są wtłaczane do dawnego zbiornika gazu ziemnego, a następnie pobierane po trzymiesięcznym okresie magazynowania w każdym z przypadków i mieszane z układem głównych rurociągów stacji. Pierwszy cykl z poziomem 5% wodoru służy jako podstawowa kontrola wykonalności instalacji, drugi zapewni porównywalność z innymi międzynarodowymi projektami przemysłowymi, a trzeci będzie kontynuacją i przygotowaniem do przyszłych, wyższych stężeń wodoru, ale także do możliwych szczytów wodoru z powodu wahań stężenia w infrastrukturze gazu ziemnego.

Uniper Energy Storage jest liderem konsorcjum, operatorem i odpowiada za testy zgodnie z prawem górniczym. Ponadto w skład konsorcjum wchodzą firmy OGE, RAG Austria, SEFE Securing Energy for Europe i NAFTA, które wnoszą swoją wiedzę specjalistyczną, a także są wspierane przez interdyscyplinarnych partnerów z przemysłu i nauki. Projekt został zatwierdzony przez Urząd Górniczy Południowej Bawarii.

Źródło: UNIEPR