Veidekke: Pierwsza na świecie asfaltownia na wodór

Udostępnij

Dzięki małemu cudowi przemysłowemu w fabryce asfaltu Veidekke w Kristiansund wyprodukowano 3000 ton asfaltu przy użyciu wodoru jako jedynego źródła energii. Po raz pierwszy w historii asfalt został wyprodukowany bez emisji gazów cieplarnianych, a zakład powstał w ścisłej współpracy z niemiecką grupą przemysłową Benninghoven i przy wsparciu firmy Enova.

Produkcja asfaltu jest znaczącym źródłem emisji – każdego roku Norwegia emituje około 400 000 ton CO2.

– Producenci asfaltu, klienci i władze w Norwegii wyznaczyły sobie surowe cele klimatyczne. Niemożliwe jest jednak osiągnięcie niezbędnych redukcji przy obecnym skoncentrowaniu się głównie na pojazdach i urządzeniach z napędem elektrycznym. Odpowiadają one za mniej niż 20% całkowitych emisji związanych z surowcami, produkcją i układaniem asfaltu w Norwegii. Samo wykorzystanie wodoru w zakładach może zmniejszyć ogólną emisję o 40%, a środowisko nie rozróżnia emisji bezpośrednich i pośrednich – mówił Martin Holmqvist, dyrektor Veidekke Asphalt.

Wodór to przyszłość Europy

– Niemcy i duże kraje UE uznają, że wodór jest najbardziej realistyczną, bezemisyjną opcją energetyczną, między innymi do produkcji asfaltu. Wodór może być pozyskiwany z energii z turbin wiatrowych, nawet gdy jest wietrznie, z parków słonecznych latem i z energii wodnej podczas szczytowych okresów opadów. Właśnie dlatego produkcja asfaltu z wykorzystaniem wodoru w Kristiansund tej jesieni cieszy się tak dużym zainteresowaniem ze strony innych krajów – komentował Øivind Larsen, EVP w Veidekke Infrastructure.

– Szybko zbliżamy się do roku 2030 i potrzeba będzie wielkiej odwagi i innowacyjnego myślenia, aby zredukować emisję gazów cieplarnianych na tyle, aby dokonać odpowiedniej zmiany. Jesteśmy całkowicie zależni od jasnych wytycznych i priorytetów, zarówno politycznych, jak i od naszych klientów, aby wypełnić nasze wspólne zobowiązania klimatyczne. Udowodniliśmy już, że możliwa jest produkcja z wykorzystaniem samego wodoru i możemy wykorzystywać duże jego ilości w naszych 25 wytwórniach asfaltu, jeśli w Norwegii będzie prowadzona przemysłowa produkcja i dystrybucja wodoru na pełną skalę – podsumowuje Larsen.

Asfaltownia wymaga tak dużej ilości energii, że energia elektryczna nie może być wykorzystywana w produkcji, a alternatywami do tej pory były gaz, propan, olej napędowy, biodiesel i pelety drzewne, z których wszystkie mają własną emisję gazów cieplarnianych. Ponadto UE przyjęła bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące wykorzystania lasów i jasno określiła, że wykorzystanie drewna i peletów do celów energetycznych będzie ograniczone (dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii) od 2027 roku.

Źródło: Veidekke