Volvo Group podpisuje umowę z Westport: czas na redukcję emisji w transporcie

Volvo Group
Udostępnij

Grupa Volvo podpisała porozumienie z Westport Fuel Systems Inc. zgodnie z wcześniej ogłoszonym listem intencyjnym w sprawie utworzenia spółki joint venture w celu przyspieszenia komercjalizacji i globalnego przyjęcia technologii wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku paliwa (HPDITM) firmy Westport do zastosowań w transporcie długodystansowym i terenowym.

Zamknięcie spółki joint venture uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, w tym uzyskania zgód organów regulacyjnych i rządowych.

Przewiduje się, że spółka joint venture rozpocznie działalność po formalnym zamknięciu, które ma nastąpić w drugim kwartale 2024 r.

Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni (HPDI) to technologia układu paliwowego, która może być stosowana w pojazdach z silnikami spalinowymi w celu zastąpienia paliw emitujących gazy cieplarniane, takich jak olej napędowy, paliwami neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla lub paliwami bezemisyjnymi, takimi jak biogaz lub wodór.

– Dekarbonizacja za pomocą silników spalinowych zasilanych paliwami odnawialnymi, zwłaszcza z wysokociśnieniowym wtryskiem bezpośrednim (HPDI), odgrywa ważną rolę w zrównoważonych rozwiązaniach. HPDI jest stosowany w samochodach ciężarowych Volvo od ponad pięciu lat i jest sprawdzoną technologią, która pozwala klientom znacznie zmniejszyć emisję CO2 w zastosowaniach LBG (skroplony biogaz) tu i teraz i jest potencjalną drogą dla wodoru – mówił Lars Stenqvist, dyrektor ds. technologii w Volvo Group.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Westport wniesie do spółki joint venture określone aktywa i potencjał HPDI, w tym powiązany kapitał trwały, własność intelektualną i działalność biznesową. Volvo Group nabędzie 45% udziałów w spółce joint venture za kwotę około 28 mln USD, płatną w momencie zamknięcia transakcji, plus do 45 mln USD w zależności od wyników spółki joint venture.

Źródło: Volvo Group