AFRY pomogła OX2 w złożeniu wniosku o pozwolenie dla morskiego parku energetycznego Neptunus

AFRY 84c310d06ded0a10_800x800ar
Udostępnij

AFRY pomogła OX2, jednemu z wiodących europejskich deweloperów rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, w złożeniu wniosku o pozwolenie dla szwedzkiego parku energetycznego Neptunus oraz wniosku o produkcję wodoru na morzu. Oczekuje się, że dzięki połączeniu do 207 turbin wiatrowych z produkcją wodoru, obiekt będzie produkował 370 000 ton wodoru rocznie. Projekt obejmuje również pilotażowy projekt natleniania dna morskiego w celu zwiększenia bioróżnorodności.

Morska energetyka wiatrowa odgrywa kluczową rolę w przyszłych dostawach energii elektrycznej, zarówno w Szwecji, jak i w Europie. Oczekuje się, że zużycie energii elektrycznej w Szwecji wzrośnie do około 330 TWh rocznie w 2045 r., jeśli przemysł zostanie zelektryfikowany w tempie ogłoszonym do tej pory.

Park energetyczny Neptunus u wybrzeży Blekinge ma kluczowe znaczenie dla transformacji. Szacowana całkowita moc elektrowni wynosi około 3100 MW, a park energetyczny ma produkować od 13 do 15 TWh rocznie. Oczekuje się, że elektrownia będzie działać do 2032 roku.

– Ten park energetyczny jest wyjątkowy pod względem produkcji energii wiatrowej w połączeniu z wodorem, a także przyczynia się do poprawy środowiska morskiego poprzez pilotażowy projekt natleniania dna morskiego. Doświadczenie AFRY w zakresie ocen oddziaływania na środowisko było nieocenione w procesie ubiegania się o pozwolenie – mówiła Emelie Zakrisson, Head of Offshore, OX2 Sweden.

Od rozpoczęcia projektu w 2021 r. AFRY uczestniczyła w całym procesie wydawania zezwoleń dla parku energetycznego w SSE (Szwedzkiej Strefie Ekonomicznej), w tym w ocenie oddziaływania na środowisko i zarządzaniu projektem, a także w specjalistycznej wiedzy w zakresie modelowania osadów, oceanografii, chemii i natlenienia morza, analizy krajobrazu, środowiska kulturowego i systemów informacji geograficznej.

Ocena oddziaływania na środowisko została przedłożona w grudniu 2023 r., a wniosek o pozwolenie Natura2000 został złożony wraz z dokumentem aplikacyjnym. Oczekuje się, że projekt zostanie sfinalizowany w 2025 roku.

– OX2 jest kluczowym graczem w szwedzkiej energetyce wiatrowej, ułatwiającym długoterminowe dostawy energii potrzebne do zrównoważonej transformacji. Jesteśmy dumni z naszej zdolności do zapewnienia specjalistycznej wiedzy wymaganej dla zintegrowanego parku energetycznego – powiedział Folke Sandberg, Business Area Manager Planning and Design, AFRY.

AFRY powierzono również zadanie kierowania grupą roboczą mającą na celu zbadanie, w jaki sposób morskie elektrownie wodorowe mogłyby umożliwić natlenienie dna morskiego, poprawiając w ten sposób warunki życia morskiego w częściach Morza Bałtyckiego, które są ubogie w tlen, w celu wzmocnienia różnorodności biologicznej. Obecnie Morze Bałtyckie cierpi na niedobór tlenu, spowodowany czynnikami takimi jak eutrofizacja, która negatywnie wpływa na cały ekosystem i niesie za sobą również konsekwencje ekonomiczne.

Więcej informacji dotyczących obszarów beztlenowych w rejonie Morza Bałtyckiego tutaj.

Źródło: AFRY, Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde