Airbus, Avinor, SAS, Swedavia i Vattenfall torują drogę dla wodorowych lotów w Szwecji i Norwegii

AirBus
Udostępnij

Airbus, Avinor, SAS, Swedavia i Vattenfall podpisały MoU w celu zbadania wykonalności infrastruktury wodorowej na lotniskach w Szwecji i Norwegii.

Współpraca ta zapewni lepsze zrozumienie koncepcji i operacji samolotów wodorowych, dostaw, infrastruktury i potrzeb w zakresie tankowania na lotniskach, aby w ten sposób rozwinąć ekosystem lotnictwa wodorowego w obu krajach. Prace pozwolą również określić ścieżki wyboru portów lotniczych, które jako pierwsze będą obsługiwać samoloty napędzane wodorem w tych dwóch krajach, a także towarzyszące im ramy regulacyjne.

Po raz pierwszy tego rodzaju studium wykonalności obejmuje dwa kraje i ponad 50 portów lotniczych. Odzwierciedla to wspólną ambicję partnerów, aby wykorzystać swoją specjalistyczną wiedzę do wspierania dekarbonizacji branży lotniczej i osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

– Wodór wyróżnia się jako kluczowy czynnik umożliwiający nam pionierskie działania na rzecz zrównoważonej przyszłości lotnictwa. Norwegia i Szwecja są jednymi z najbardziej wymagających regionów dla lotnictwa i mają ogromny potencjał do produkcji wodoru z odnawialnych źródeł energii. Jestem bardzo zadowolony z nawiązania tej współpracy z partnerami w pełni zaangażowanymi w podjęcie znaczących kroków w kierunku dekarbonizacji przemysłu lotniczego. Doskonale wpisuje się to w naszą strategię wdrażania wodorowych ekosystemów lotniczych w najbardziej potrzebujących tego częściach świata – powiedział Guillaume Faury, CEO Airbus.

– Wodór wyłania się jako kluczowy nośnik energii w lotnictwie przyszłości wolnym od paliw kopalnych. Jako właściciel i operator 43 lotnisk w całej Norwegii, Avinor już od wielu lat pracuje nad zrównoważonym rozwojem i zajmuje pozycję lidera i facylitatora procesu zielonej transformacji norweskiego lotnictwa. Nasz dialog z Airbusem dotyczący dekarbonizacji lotnictwa sięga kilku lat wstecz i jesteśmy dumni, że możemy rozpocząć tę współpracę wraz z naszymi dobrymi sąsiadami ze Szwecji. Norwegia, podobnie jak Szwecja, jest dobrze przygotowana do bycia pionierem we wprowadzaniu samolotów napędzanych wodorem. Z niecierpliwością czekamy na wkład w postaci naszej wiedzy oraz infrastruktury, aby przyspieszyć tę istotną inicjatywę – mówił Abraham Foss, CEO Avinor.

– W miarę jak świat podejmuje działania na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości, SAS dokłada wszelkich starań, aby kolejne pokolenia mogły cieszyć się korzyściami płynącymi z płynnej globalnej mobilności. Współpracując z jednymi z najsilniejszych i najbardziej innowacyjnych graczy w branży, bierzemy na siebie odpowiedzialność za transformację w kierunku osiągnięcia zerowej emisji netto. To podróż, która ma znaczenie nie tylko dla SAS, ale dla całej branży lotniczej – dodał Anko van der Werff, prezes i dyrektor generalny SAS.

– Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy być częścią partnerstwa w zakresie wykorzystania wodoru w lotnictwie wraz z Airbus, Avinor, SAS i Vattenfall. Swedavia, Avinor i SAS nawiązały już udaną współpracę w zakresie lotnictwa wolnego od paliw kopalnych, dlatego niezwykle ważne jest, że Airbus, ze swoją rozległą wiedzą na temat samolotów napędzanych wodorem dzięki inicjatywie ZEROe, oraz Vattenfall, z doświadczeniem w produkcji energii, dołączają do nas w ramach bardziej zaawansowanej współpracy. Oczekuje się, że w przyszłości wodór będzie stopniowo stawał się coraz większą częścią koszyka paliw w przemyśle lotniczym, a zatem będzie miał coraz większy wpływ na infrastrukturę i planowanie naszych lotnisk. To partnerstwo jest dużym i ważnym krokiem w kierunku lotnictwa wolnego od paliw kopalnych w obszarze krajów skandynawskich i jeszcze bardziej wzmocni rolę Swedavia jako lidera w zeroemisyjnym lotnictwie, jednocześnie podejmując kolejny ważny krok w transformacji w branży – mówił Jonas Abrahamsson, prezes i dyrektor generalny Swedavia.

– Chcemy umożliwić dekarbonizację przemysłu. Lotnictwo to trudna pod tym kątem branża, w której oderwanie się od paliw kopalnych jest dziś ogromnym wyzwaniem. Ta transgraniczna współpraca pokazuje jednak chęć wprowadzenia zmian. Z niecierpliwością czekamy na wkład w postaci wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju rynku energii elektrycznej, infrastruktury elektrycznej i produkcji wodoru w Szwecji – powiedziała Anna Borg, prezes i dyrektor generalny Vattenfall.

Oczekuje się, że wykorzystanie wodoru do zasilania samolotów w przyszłości nie tylko znacznie zmniejszy emisje z samolotów podczas lotu, ale może również pomóc w dekarbonizacji działań związanych z transportem lotniczym na ziemi. W 2020 r. Airbus zaprezentował pierwszą koncepcję ZEROe z ambicją wprowadzenia na rynek pierwszego na świecie komercyjnego samolotu napędzanego wodorem do 2035 roku. Rozwój odpowiednich modułów technologicznych jest obecnie realizowany w ramach globalnej sieci badawczo-technologicznej.

Airbus uruchomił również program „Hydrogen Hub at Airports”, aby rozpocząć badania nad wymaganiami infrastrukturalnymi i niskoemisyjnymi operacjami portów lotniczych w całym łańcuchu wartości. Do tej pory podpisano umowy z partnerami i portami lotniczymi w dziesięciu krajach, w tym we Francji, Niemczech, Włoszech, Japonii, Nowej Zelandii, Norwegii, Singapurze, Korei Południowej, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Źródło: AirBus