bp wybiera technologię CCUS BASF dla projektu niebieskiego wodoru w Teesside

bp
Udostępnij

bp i BASF, jedna z wiodących na świecie firm chemicznych, podpisały umowę licencyjną na wykorzystanie technologii oczyszczania gazu BASF, OASE® white, do wychwytywania dwutlenku węgla (CO2) wytwarzanego podczas produkcji wodoru w proponowanym przez bp zakładzie produkcji niebieskiego wodoru w Teesside, H2Teesside. BASF wspiera H2Teesside od jesieni 2023 roku, a ich pakiet dostaw inżynieryjnych jest już bardzo zaawansowany.

H2Teesside ma być jednym z największych zakładów produkcji niebieskiego wodoru w Wielkiej Brytanii, którego celem jest produkcja 1,2 GW wodoru do 2030 r., co stanowi ponad 10% celu wodorowego rządu Wielkiej Brytanii wynoszącego 10 GW do tego samego roku. Niebieski wodór jest produkowany z gazu ziemnego, a wytworzony dwutlenek węgla jest również wychwytywany w celu jego składowania.

Technologia OASE®1 BASF, sprawdzona w wielu instalacjach amoniaku, wodoru i tlenku węgla na całym świecie, zapewni lepszą efektywność energetyczną w procesie produkcji niebieskiego wodoru, jednocześnie osiągając wskaźnik wychwytywania CO2 do 99,99%2. W ciągłym procesie OASE do strumienia gazu dodawany jest rozpuszczalnik na bazie aminy, który pochłania CO2. Następnie oba składniki (CO2 i amina) są oddzielane od strumienia gazu bogatego w wodór, po czym są ponownie oddzielane przez frakcjonowanie. CO2 jest następnie wysyłany do składowania, a środek rozpuszczający OASE jest ponownie wykorzystywany w procesie.

Za pośrednictwem partnerstwa Northern Endurance pod przewodnictwem bp – zajmującej się transportem i składowaniem CO2, która dostarczy infrastrukturę lądową i morską potrzebną do wychwytywania dwutlenku węgla z szeregu emiterów w Teesside i Humber, w H2Teesside będzie możliwe wychwycenie i wysłanie do składowania około dwóch milionów ton CO₂ rocznie.

– Ta umowa oznacza kolejny krytyczny kamień milowy dla H2Teesside, ponieważ projekt nabiera rozpędu i nadal zmierza w kierunku działalności komercyjnej, planowanej na 2028 rok. Wraz z siostrzanym projektem HyGreen Teesside, H2Teesside może odegrać kluczową rolę w dekarbonizacji przemysłu i transportu ciężkiego w Teesside, pomagając przekształcić region w wiodące centrum wodorowe i zapoczątkować niskoemisyjną gospodarkę wodorową w Wielkiej Brytanii – powiedział Will Harrison-Cripps, H2Teesside Asset Development Lead w bp.

– Jesteśmy dumni ze współpracy z bp przy tym ważnym projekcie, którego celem jest redukcja emisji CO2. Nasza technologia OASE® white jest sprawdzonym i uznanym rozwiązaniem dla tego rodzaju technologii wychwytywania dwutlenku węgla. Nasze portfolio technologii oczyszczania gazu OASE charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną i doskonale nadaje się do pomocy naszym klientom w osiąganiu ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju – dodał Glenn Langguth, dyrektor ds. globalnego zarządzania handlowego w dziale oczyszczania gazów BASF.

W marcu 2023 r. H2Teeside został wybrany jako jeden z trzech projektów Capture Track-1, aby przejść do negocjacji w sprawie wsparcia finansowego rządu brytyjskiego z Departamentu Bezpieczeństwa Energetycznego i Net Zero (DESNZ) dla klastra East Coast w ramach fazy 2 procesu sekwencjonowania klastrów w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

W październiku 2023 r. bp ogłosiło również, że podpisało umowę licencyjną i inżynieryjną na technologię LCH blue hydrogen firmy Johnson Matthey, która umożliwi produkcję wodoru w ramach procesu.

1 OASE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BASF.
2 Testy wydajności przeprowadzone przez BASF w podobnych jednostkach pozwoliły osiągnąć wskaźniki wychwytywania CO2 do 99,99%.

Źródło: bp