Czas na H2: Air Liquide wyemitował zielone obligacje o wartości 500 mln euro

Fot. Air Liquide/air-liquide-registered-record-number-signatures-new-small-site-gas-production-units-2023
Udostępnij

Zgodnie ze swoją ambicją łączenia wzrostu i zrównoważonego rozwoju, Air Liquide z sukcesem wyemitowała nowe zielone obligacje o wartości 500 mln euro. Grupa zamierza wykorzystać wpływy z emisji do finansowania lub refinansowania sztandarowych projektów związanych z transformacją energetyczną i zrównoważonym rozwojem, w szczególności w zakresie niskoemisyjnego wodoru, wychwytywania dwutlenku węgla i niskoemisyjnych gazów cieplarnianych. Ta nowa emisja potwierdza, że Air Liquide jest regularnym emitentem ESG, po inauguracyjnej emisji zielonych obligacji w 2021 roku.

Transakcja ta, znacznie nadsubskrybowana przez inwestorów, została przeprowadzona w ramach programu Euro Medium Term Note (EMTN) Grupy. Dzięki tej emisji Air Liquide pozyskuje 500 milionów euro z 10-letnim terminem zapadalności przy rentowności 3,466%.

Wpływy z tej emisji pozwolą Air Liquide sfinansować lub refinansować flagowe projekty związane z transformacją energetyczną i zrównoważonym rozwojem oraz wesprzeć długoterminowy rozwój Grupy na bardzo konkurencyjnych warunkach finansowych.

Emisja ta otrzyma rating „A” od Standard & Poor’s i Scope Rating oraz „A2” od Moody’s.

– Sukces tej drugiej emisji zielonych obligacji ilustruje zaufanie inwestorów do zdolności Air Liquide do wdrażania technologii i pionierskich projektów, które przyczyniają się do dekarbonizacji naszej działalności, a także pomagają naszym klientom obniżyć ich ślad węglowy. Jest to zgodne z naszym planem strategicznym ADVANCE, który nierozerwalnie łączy wyniki finansowe i pozafinansowe. Technologie opanowane przez Air Liquide, zwłaszcza w dziedzinie niskoemisyjnego wodoru, wychwytywania dwutlenku węgla i niskoemisyjnych gazów cieplarnianych, aktywnie i konkretnie przyczyniają się do przejścia na społeczeństwo niskoemisyjne – skomentował Jérôme Pelletan, Dyrektor Finansowy Grupy.

Źródło: Air Liquide