DNV wesprze brytyjski National Gas Transmission pierwszym na świecie ośrodkiem badawczym rurociągów wodorowych

Illustration of National Gas Network Innovation Competition (NIC) FutureGrid Phase 1 Project where DNV is the primary partner responsible for design, building and operating the test facility for the research project. AnafiUSA 1.9.4
Udostępnij

DNV jest głównym partnerem National Gas Transmission (NGT) w dalszej rozbudowie pierwszego na świecie ośrodka badawczego rurociągów wodorowych FutureGrid.

NGT otrzymało od OFGEM dwa projekty finansowane w ramach Strategic Innovation Funded (SIF) w celu zbadania przydatności istniejących aktywów do przesyłu wodoru w obecnym Krajowym Systemie Przesyłowym (National Transmission System NTS) w ramach projektu FutureGrid.

W 2021 roku DNV rozpoczęło budowę wysokociśnieniowej instalacji do testowania wodoru w Spadeadam Research and Test Facility w Cumbrii w północnej Anglii, zmieniając przeznaczenie istniejących aktywów przesyłowych, aby wykazać, że NTS może bezpiecznie i niezawodnie transportować wodór. Projekt, FutureGrid Phase 1, został oddany do użytku we wrześniu 2023 r. i osiągnął punkt zwrotny w postaci pracy z 2% wodorem zmieszanym z gazem ziemnym. Prace są kontynuowane w celu zmieszania 100% wodoru do końca stycznia 2024 r.

Faza 2 FutureGrid – sprężanie, deblending i oczyszczanie, jest częścią strategicznej inicjatywy dla NGT i pierwszym z wielu kroków w kierunku przekształcenia istniejącego NTS do przesyłu wodoru. W ramach Fazy 2, DNV, wraz z innymi partnerami, wspiera NGT poprzez rozwój instalacji do kompresji i testowania rurociągów w Spadeadam. Obiekt ten umożliwi testowanie offline całego systemu sprężania i dostarczy danych potwierdzających bezpieczne i opłacalne przejście na wodór.

DNV będzie wspierać NGT w rozwoju instalacji do deblendingu, oczyszczania i ponownego uzupełniania paliwa wodorowego na terenie zakładu. DNV będzie odpowiedzialne za zaprojektowanie, instalację i obsługę infrastruktury. Obiekt będzie wykorzystywał istniejącą infrastrukturę FutureGrid już zainstalowaną w Spadeadam.

Projekty mają na celu dostarczenie dowodów technicznych oraz uzyskanie pełnego zrozumienia i wiedzy na temat pracy z wodorem, w celu opracowania procesów i procedur – takich jak te, które NGT ma obecnie dla gazu ziemnego – aby umożliwić im prowadzenie bezpiecznej i niezawodnej krajowej sieci wodorowej.

– National Gas jest dumny z tego, że jest liderem w swoich przełomowych badaniach w FutureGrid, Spadeadam. Współpraca z partnerami takimi jak DNV pomoże nam zrozumieć, w jaki sposób wodór może być przesyłany w obecnym NTS. Jest to kluczowy krok w kierunku osiągnięcia rządowych celów Net Zero do 2050 r., zwiększenia elastyczności energetycznej i zwiększenia pojemności magazynowania, a także zmniejszenia emisji – powiedział Martin Cook, dyrektor handlowy National Gas.

– W Spadeadam przez wiele lat byliśmy zaangażowani w liczne testy wodorowe i projekty badawcze dla firm na całym świecie. Jednym z obszarów, które testowaliśmy w Futuregrid, są stężenia wodoru od 2%, 5%, 20% i 100%, działające przy różnych natężeniach przepływu w celu wygenerowania warunków obserwowanych w NTS. Podczas testów będziemy koncentrować się na wibracjach, hałasie i przenikaniu w całym obiekcie. Monitorowanie wycieków zostanie zakończone w całym obiekcie i porównane z mieszankami gazów – skometował Dr Gary Tomlin, Wiceprezes ds. Laboratoriów i Testów, Systemów Energetycznych w DNV.

Projekt ten jest zgodny z ostatnimi badaniami DNV zawartymi w prognozie wodorowej na 2022 r. do 2050 r., w której podkreślono, że względy kosztowe doprowadzą do tego, że ponad 50% rurociągów wodorowych na całym świecie zostanie zmienionych z rurociągów gazu ziemnego. Zmiana przeznaczenia rurociągów może przynieść znaczne oszczędności, przy kosztach rzędu 10-35% nowych rurociągów.

DNV wydało również białą księgę „Repurposing onshore pipelines for hydrogen: Guiding operators through the re-evaluation process”, aby przyjrzeć się tej kwestii. Opracowanie to, przeznaczone zarówno dla branży, jak i organów regulacyjnych, analizuje obecne standardy i wyzwania oraz przedstawia nowy proces oceny bezpieczeństwa i wykonalności zmiany przeznaczenia rurociągów gazu ziemnego na wodór w oparciu o rygorystyczną ocenę.

Guideline Repurposing onshore pipelines for hydrogen: Guiding operators through the re-evaluation process dostępny tutaj.

Źródło: DNV