Global Chemical Public Company z Mitsubishi Heavy Industries zbada technologie wodorowe w petrochemii

PTT Global Chemical and Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific sign MoU to explore technologies to re-design existing assets into an economically viable carbon neutral petrochemical complex in Thailand
Udostępnij

PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) podpisała MoU z Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific Pte. Ltd. (MHI-AP) w celu wspólnego zbadania technologii wymaganych do opracowania wielkoskalowego kompleksu petrochemicznego.

Współpraca między GC i MHI-AP obejmie badanie rozwiązań wykorzystujących paliwa niskoemisyjne, takie jak wodór i amoniak, a także technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

MoU obejmuje łącznie okres 4 lat i przewiduje dwa główne cele związane z oceną możliwości zastosowania technologii dekarbonizacji w aktywach GC. Pierwszym z nich jest przeprowadzenie badań w celu porównania możliwości wykorzystania wodoru i amoniaku jako paliw dla turbin gazowych, a także technologii CCS w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla z generatorów energii. Drugim celem jest ocena, w jaki sposób technologie CCS mogą być najlepiej zastosowane i zoptymalizowane dla procesu reformingu parowo-metanowego (SMR). MHI-AP będzie wspierać ten cel poprzez dostarczanie technologii wychwytywania dwutlenku węgla, a także turbin gazowych do spalania wodoru i turbin gazowych amoniakalnych.

Współpraca ta jest zgodna z zapowiedzią Tajlandii dotyczącą osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r. oraz ze strategiami operacyjnymi GC dotyczącymi solidnego i zrównoważonego rozwoju biznesu wraz z partnerami w ramach koncepcji „Together to Net Zero”, której celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2030 r. i osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r.

Toasaporn Boonyapipat, Dyrektor Operacyjny Działu Chemikaliów Bazowych i Pośrednich GC, stwierdził, że GC realizuje swoją strategię biznesową znaną jako „3 Kroki Plus”. Strategia ta obejmuje Step Change, zwiększanie konkurencyjności; Step Out, poszukiwanie możliwości rozwoju na nowych lub międzynarodowych rynkach; oraz Step Up, zaangażowanie w zrównoważone praktyki biznesowe, mające na celu stanie się firmą Net Zero.

Jedną z inicjatyw mających na celu odpowiedzialne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest badanie sposobów ulepszania i rozwijania procesów poprzez integrację nowoczesnych technologii. Na przykład, wodór/amoniak może być wykorzystywany jako paliwo do wytwarzania energii zamiast gazu ziemnego, aby osiągnąć zerową emisję netto.

– Paliwa niskoemisyjne, takie jak wodór, amoniak i technologie CCS mają ogromny potencjał w redukcji emisji dwutlenku węgla z istniejącej infrastruktury energetycznej. MHI-AP ma zaszczyt współpracować z GC w celu zbadania, w jaki sposób możemy wykorzystać naszą technologię i wiedzę specjalistyczną w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla z istniejących aktywów biznesowych GC i wsparcia budowy ekonomicznie opłacalnego zakładu petrochemicznego na dużą skalę, neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla – powiedział Osamu Ono, dyrektor zarządzający MHI-AP.

Współpraca między GC i MHI-AP jest kluczową częścią szerszej inicjatywy obejmującej wiele znanych światowych firm w celu wspierania przemysłu przyjaznego dla środowiska.

Źródło: GC