Hynfra i Jordanian Green Ammonia o krok bliżej budowy zakładu produkcji zielonego amoniaku i zielonego wodoru

Fot. Hynfra
Udostępnij

Podczas ceremonii, która odbyła się w Ministerstwie Energii i Zasobów Mineralnych, Jordanian Green Ammonia i Hynfra przedstawiły wstępne techniczne i ekonomiczne studia wykonalności dotyczące utworzenia zakładu produkcji zielonego amoniaku i zielonego wodoru Jego Ekscelencji Ministrowi Energii i Zasobów Mineralnych Salehowi Kharabshehowi w obecności Sekretarza Generalnego Ministerstwa Amaniego Al-Azzama.

Minister Kharabsheh podkreślił, że jednym z kluczowych rezultatów Wizji Modernizacji Gospodarczej jest przyciągnięcie wysokiej jakości inwestycji w różnych sektorach, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji gospodarczej Królestwa i zmniejszenia wysokiej stopy bezrobocia. Dodał, że zgodnie z dyrektywami Jego Królewskiej Mości i Księcia Koronnego, Ministerstwo uruchomiło wszystkie swoje możliwości, aby służyć inwestorom w sektorze energetycznym i wydobywczym, co pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy i wspiera rozwój inwestycji w odnawialną i zieloną energię. Pochwalił również wysiłki podjęte w minionym okresie, który uznał za ważny etap w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu i pracy nad projektem w Królestwie.

Dr Wael Suleiman, prezes zarządu Jordanian Green Ammonia, podziękował rządowi Jordanii, reprezentowanemu przez Ministerstwo Energii i Zasobów Mineralnych oraz Urząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej Akaby, za ich wysiłki, które przyczyniły się do przyspieszenia przedłożenia tych badań w określonych ramach czasowych wyznaczonych w protokole ustaleń podpisanym w październiku 2023 r., który zobowiązał spółkę do przedłożenia wstępnych ekonomicznych studiów wykonalności i studiów technicznych w ciągu jednego roku od podpisania protokołu.

Paweł Jarczewski, zastępca prezesa polskiej spółki Hynfra, strategicznego polskiego partnera, przedstawił obszerną prezentację wyjaśniającą etapy tworzenia tego projektu, który ma rozpocząć działalność po zakończeniu końcowych badań i natychmiastowym rozpoczęciu procedur kontraktowych między spółką a jej partnerami z rządu Jordanii. Przedstawił również ramy czasowe projektu i wszystkie etapy jego realizacji. Szczegółowo wyjaśniono technologię produkcji zielonego amoniaku i wodoru z odsolonej wody morskiej i energii odnawialnej, a także koszty realizacji projektu i koszty produkcji zielonego amoniaku.

Z kolei konsultant firmy, Sharhabeel Madi, wyjaśnił środowisko inwestycyjne w Jordanii i wpływ ustanowienia tego projektu, który przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w regionie Akaby i Królestwie, ponieważ oczekuje się, że stworzy nie mniej niż 8 000 bezpośrednich miejsc pracy podczas faz budowy projektu, oprócz wykorzystania wielu sektorów gospodarki do wspierania działań budowlanych, które potrwają od 3 do 4 lat. Ponadto, po zakończeniu prac budowlanych powstanie 200 bezpośrednich miejsc pracy i 750 pośrednich miejsc pracy, a projekt odegra istotną rolę w przyspieszeniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Warto zauważyć, że koszt utworzenia projektu szacuje się na około 1,6 miliarda dolarów i jest to pierwszy tego typu projekt w Jordanii i regionie. Pomoże to Królestwu silnie wejść w sektory wykorzystujące zielony amoniak i zielony wodór oraz przyciągnąć wysokiej jakości inwestycje w przyszłości.

Źródło: Jordanian Green Ammonia