Joint venture Westport i Volvo Group

Fot. Volvo FH gas powered truck equipped with a Westport LNG HPDI™ fuel system (CNW Group/Westport Fuel Systems Inc.)
Udostępnij

Volvo Group i Westport Fuel Systems Inc. ogłosiły zamknięcie i rozpoczęcie wcześniej ogłoszonej transakcji joint venture. Spółka joint venture ma na celu przyspieszenie komercjalizacji i globalnego przyjęcia technologii układu paliwowego HPDI™ firmy Westport do zastosowań długodystansowych i terenowych. Spółka joint venture będzie tymczasowo kierowana przez Dana Sceli, dyrektora generalnego Westport, a także Scotta Bakera, który obejmie funkcję wiceprezesa ds. rozwoju produktu i technologii oraz Andersa Johanssona, który będzie wiceprezesem i dyrektorem handlowym. Siedziba spółki joint venture będzie znajdować się w Vancouver w Kanadzie.

– Pomyślna finalizacja spółki joint venture stanowi ważny kamień milowy dla Westport i prawdziwe potwierdzenie naszej technologii HPDI i układu paliwowego. Wspólnie przyspieszymy komercyjne przyjęcie HPDI dla producentów OEM na całym świecie, wykorzystując w pełni potencjał układu paliwowego HPDI. HPDI ma wyjątkowe możliwości tworzenia i wdrażania przystępnych cenowo rozwiązań w trudnych do ograniczenia sektorach, takich jak transport ciężki i zastosowania terenowe – powiedział Dan Sceli, CEO i dyrektor Westport Fuel Systems.

– Współpraca z Westport jest świadectwem naszego wspólnego zaangażowania w zrównoważony rozwój i wiary w siłę partnerstwa w napędzaniu zmian w branży. Rozpoczynając nasze wspólne przedsięwzięcie, jesteśmy przekonani, że możemy wprowadzić zrównoważone rozwiązania, wykorzystujące silnik spalinowy, zasilany paliwami odnawialnymi teraz i wodorem w przyszłości. W Volvo jesteśmy zaangażowani w przejście na dekarbonizację transportu, a to nowe wspólne przedsięwzięcie HPDI pozwala nam przyspieszyć wdrażanie silników spalinowych napędzanych wodorem i paliwami odnawialnymi do zastosowań długodystansowych i terenowych we współpracy z Westport – powiedział Lars Stenqvist, dyrektor ds. technologii w Volvo Group.

W ramach umowy trzech członków zarządu spółki joint venture zostało mianowanych przez Westport i Volvo Group.

Pierwszymi członkami zarządu są Andrea Fuder, Chief Purchasing Officer Volvo Group, Dan Hancock, Chair of the Board of Directors of Westport, Dan Sceli, CEO and Director of Westport, Karl Viktor Schaller, Member of the Board of Directors of Westport, Lars Stenqvist, Chief Technology Officer Volvo Group oraz Jan Ytterberg, Senior Advisor Volvo Group.

Spółka joint venture będzie działać jako niezależny podmiot, a Westport wniesie do niej określone aktywa i działania HPDI™, w tym powiązane środki trwałe, własność intelektualną i działalność biznesową. Grupa Volvo nabyła 45% udziałów w spółce joint venture za około 28 mln USD, plus do 45 mln USD jako wypłatę w zależności od późniejszych wyników spółki joint venture.

Źródło: Westport