Lhyfe i EDPR z 15-letnią umową CPPA

Lhyfe
Udostępnij

Lhyfe jeden ze światowych pionierów w produkcji ekologicznego i odnawialnego wodoru, oraz EDP Renewables deweloper OZE, ogłosiły podpisanie 15-letniej umowy Corporate Power Purchase Agreement (CPPA).

W ramach tej 15-letniej umowy PPA Lhyfe będzie kupować energię odnawialną wytwarzaną przez farmę solarną o mocy 39 MWac (55 MWp) zlokalizowaną w Niemczech zrealizowaną przez EDPR za pośrednictwem Kronos Solar EDPR, która ma zostać podłączona do sieci w 2025 roku.

Ta umowa PPA jest pierwszą materializacją umowy między obiema firmami, w której uzgodniono, że EDPR będzie dostarczać odnawialną energię elektryczną do projektów produkcji wodoru Lhyfe, a obie firmy zidentyfikują możliwości wspólnego rozwoju projektów dekarbonizacji trudnych sektorów, w których elektryfikacja nie jest możliwa.

Dla Lhyfe ta umowa CPPA jest jak dotąd największą i zabezpiecza dostawy energii odnawialnej dla przyszłych zakładów produkcji zielonego wodoru w Niemczech, konsolidując w ten sposób jej zrównoważony wzrost. W Badenii-Wirtembergii i Dolnej Saksonii Lhyfe buduje dwie jednostki produkcyjne o maksymalnej łącznej zdolności produkcyjnej 8 ton zielonego i odnawialnego wodoru dziennie, który będzie dostarczany lokalnie do zastosowań związanych z mobilnością i procesami przemysłowymi. Ta umowa CPPA pozwala Lhyfe na dalsze wzmocnienie europejskiej sieci partnerów dostarczających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, po podpisaniu dwóch innych umów CPPA w 2023 r., przy jednoczesnym zagwarantowaniu konkurencyjnych warunków sprzedaży wodoru odnawialnego w perspektywie długoterminowej.

– Dzięki tej umowie zabezpieczamy w sposób lokalny i długoterminowy nasze dostawy odnawialnej energii elektrycznej. Prawie cała produkcja farmy fotowoltaicznej EDPR zostanie wykorzystana do zasilania naszych zakładów produkcji zielonego wodoru, przyczyniając się do dekarbonizacji mobilności i przemysłu, które obecnie wykorzystują paliwa kopalne lub wodór pochodzący z węgla. Wzmacniamy również nasze strategiczne relacje z EDPR, z którym jesteśmy niezwykle zadowoleni ze wspólnej współpracy w branży wodorowej – mówił Matthieu Guesné, CEO i założyciel Lhyfe.

Dla EDP Renewables ta umowa jest kamieniem milowym, ponieważ jest to pierwsza długoterminowa umowa korporacyjna na dostawy energii odnawialnej podpisana w Niemczech od czasu jej ekspansji, a także pierwsza umowa PPA podpisana z firmą wodorową. Ta umowa PPA odzwierciedla sukces firmy w pozyskiwaniu nowych umów PPA i wzmacnia jej profil niskiego ryzyka oraz strategię wzrostu opartą na rozwoju konkurencyjnych projektów o długoterminowej widoczności, sprzyjających przyspieszeniu transformacji energetycznej i dekarbonizacji gospodarki. Podpisując kolejną długoterminową umowę z dużym klientem, EDPR potwierdza swoją silną aktywność w zakresie umów PPA z przedsiębiorstwami użyteczności publicznej i dużymi podmiotami, a obecnie ma już zabezpieczone ponad 55% dodatków na lata 2023-2026.

EDPR weszła do Niemiec w 2022 r. poprzez przejęcie Kronos Solar EDPR i obecnie ma w przygotowaniu ponad 8 GWp na różnych etapach rozwoju projektów fotowoltaicznych, w tym projekty agro-PV. Chociaż działalność EDPR w Niemczech koncentruje się na technologii PV, firma ma ambicję rozwijania projektów wiatrowych w tym kraju.

– Podpisanie tej długoterminowej umowy z Lhyfe jest ważną okazją dla EDPR, ponieważ wzmacnia nasze zaangażowanie w zwiększenie udziału energii odnawialnej w Europie, zwłaszcza na rynku, który ma ambicję osiągnięcia znaczących celów dotyczących energii z fotowoltaiki do końca tej dekady. Cieszymy się, że poprzez Kronos Solar EDPR możemy przyczynić się do realizacji tych celów poprzez współpracę z Lhyfe, której działalność uzupełnia nasz cel redukcji emisji CO2 – podkreślał Duarte Bello, dyrektor operacyjny na Europę w EDP Renewables.

Źródło: Lhyfe