Minister Paulina Hennig-Kloska o polsko-duńskiej współpracy w dziedzinie energii

fot. Ministerstwo klimatu i środowiska
Udostępnij

Współpraca w zakresie efektywności energetycznej i klimatu oraz bezpieczeństwo energetyczne regionu to główne tematy spotkania szefowej resortu klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski z ministrem klimatu, energii i zaopatrzenia Danii Larsem Aagaardem. Rozmowy odbyły się 31 stycznia 2024 r. w Warszawie, w ramach wizyty duńskiej pary królewskiej w Polsce, która wybrała nasz kraj jako pierwszy do odwiedzenia po objęciu tronu. – Niezbędne są inwestycje w magazyny energii i elektrolizery służące produkcji wodoru oraz zrównoważona elektryfikacja sektorów gospodarki, celem jak najbardziej optymalnego wykorzystania generacji z OZE – podkreśliła podczas spotkania.

Jak podkreśliła minister Paulina Hennig-Kloska podczas spotkania w formule Okrągłego Stołu dot. efektywności energetycznej, Polska dostrzega negatywne skutki spalania paliw kopalnych dla klimatu i zdrowia obywateli, a także uzależnienia od ich importu. Z tego względu Rząd deklaruje gotowość ich stopniowego wycofywania oraz wejścia na ścieżkę szybkiej i zrównoważonej transformacji miksu energetycznego.

-Efektywność energetyczna to kluczowy aspekt transformacji energetycznej, odpowiadający na wyzwania i ambicje wynikające z polityki klimatycznej. Uważamy, że w tej dziedzinie, jak również w przypadku odnawialnych źródeł energii, wiele można poprawić i taki cel do realizacji sobie stawiam jako nowa minister klimatu i środowiska – powiedziała.

Szefowa MKiŚ zwróciła uwagę, że w obecnej sytuacji geopolitycznej i anomalii na rynku energii rola efektywności energetycznej jest szczególnie ważna.

-Poprawa efektywności energetycznej ma charakter horyzontalny i przynosi pozytywne efekty we wszystkich sektorach gospodarki, przyczyniając się do wzmocnienia jej konkurencyjności i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Działania te przynoszą realne efekty w postaci redukcji kosztów zużycia energii, ograniczając poziom narażenia na ubóstwo energetyczne, ale także przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Z tego względu Polska popiera potrzebę wzmocnienia wysiłków na rzecz poprawy efektywności energetycznej – wyjaśniła.

Jak zauważyła, kluczową kwestią w tym zakresie będzie wdrażanie zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” we wszystkich sektorach gospodarki.

Stanowi to wyzwanie dla wielu państw członkowskich UE, dlatego chcemy współpracować także z naszymi duńskimi przyjaciółmi, aby wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami – dodała.

W opinii minister badania naukowe nie pozostawiają żadnych złudzeń – dalsze odkładanie pilnych działań, mających na celu zdecydowane zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, doprowadzi do sytuacji, w której uniknięcie katastrofalnych skutków zmian klimatu nie będzie możliwe.

Jako minister klimatu i środowiska stawiam sobie za cel doprowadzić do jak najszybszego rozwoju źródeł energii, które pozwolą na wycofanie z miksu energetycznego surowców, powodujących wysokie emisje i ceny energii– poinformowała.

Mówiąc o wyzwaniach klimatycznych nie można jednak zapomnieć o kwestii sprawiedliwej transformacji. Jej społeczno-gospodarcze skutki w regionach górniczych będą znaczące. Dlatego tak ważne jest kompleksowe wsparcie, aby nikogo nie pozostawić samego. Proces odchodzenia od paliw kopalnych uzyska szeroką akceptację, tylko jeśli sprawi, że każdy odczuje związane z nim wymierne korzyści – podsumowała swoje wystąpienie minister Paulina Hennig-Kloska podczas spotkania „Okrągłego Stołu” z duńską delegacją.

Z kolei w trakcie dwustronnego spotkania ministrowie Polski i Danii dyskutowali m.in. na temat głównych wyzwań energetyczno-klimatycznych w naszych krajach oraz współpracy w zakresie inwestycji w energię odnawialną.

Jak zaznaczyła szefowa MKiŚ, Polska chce realizować ambitną politykę klimatyczną, która uwzględnia polskie możliwości redukcji emisji, chroni klimat, a jednocześnie jest wrażliwa społecznie i bierze pod uwagę interesy gospodarcze naszego państwa.

W polityce klimatycznej wyzwaniem dla Polski, Danii i całej UE jest ograniczenie emisji z jednoczesnym uwzględnieniem wszystkich kwestii społecznych, środowiskowych i ekonomicznych – powiedziała.

Dodała, że bez odpowiednio odpornego systemu energetycznego nie będzie transformacji energetycznej, w związku z czym ważnym jest, aby poszukiwać rozwiązań, które zwiększą suwerenność energetyczną poprzez dywersyfikację technologiczną, optymalne wykorzystanie krajowych potencjałów oraz dywersyfikację kierunków dostaw.

-Nowe inwestycje w energetyce są niezbędne do pokrycia rosnącego zapotrzebowania na energię, zagwarantowania pewności dostaw, bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej, budowania odporności gospodarki na czynniki geopolityczne. Niezbędne są także inwestycje w magazyny energii i elektrolizery służące produkcji wodoru oraz zrównoważona elektryfikacja sektorów gospodarki, celem jak najbardziej optymalnego wykorzystania generacji z OZE – wyjaśniła.

Podczas spotkania minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska i duński minister klimatu, energii i zaopatrzenia Lars Aagaard rozmawiali również o bezpieczeństwie infrastruktury energetycznej. Jak podkreśliła szefowa MKiŚ, z uwagi na podatność infrastruktury podmorskiej na uszkodzenia, zarówno zamierzone, jak i przypadkowe, najwyższy poziom ochrony gazociągu Baltic Pipe na całej trasie jego przebiegu jest absolutnie niezbędny.

Minister zaznaczyła, że Polska dostrzega szczególny potencjał do współpracy z Danią w zakresie produkcji zielonego wodoru, wykorzystania technologii Power-to-X oraz magazynowania wodoru. Przypomniała także, że potencjał energetyczny polskiej części Morza Bałtyckiego uznawany jest za jeden z największych w regionie, dlatego morska energetyka wiatrowa stanowi jeden z kluczowych kierunków transformacji polskiej energetyki.

Doceniamy doświadczenie Danii i liczbę nowych innowacyjnych projektów. Chcielibyśmy, aby projekty morskich farm wiatrowych w Polsce wykorzystywały sprawdzone, ale i nowoczesne rozwiązania technologiczne – zauważyła.

Źródło: Ministerstwo klimatu i środowiska