Nad ambicjami zwycięża ekonomia i koszty energii

Power to Methanol Antwerp BV
Udostępnij

W 2019 r. wspólne wysiłki siedmiu znaczących partnerów przemysłowych i biznesowych (Advario, ENGIE, Fluxys, Indaver, INOVYN, ParticipatieMaatschappij Vlaanderen i Port Antwerpia-Brugia) doprowadziły do powstania konsorcjum „Power to Methanol Antwerp BV”.

Ten ambitny projekt miał na celu wyprodukowanie 8000 ton e-metanolu, zrównoważonej alternatywy dla tradycyjnej wersji, poprzez połączenie wychwyconego CO2 z wodorem wytwarzanym z odnawialnej energii elektrycznej. Inicjatywa ta miała na celu znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez uniknięcie co najmniej jednej tony CO2 na każdą tonę wyprodukowanego e-metanolu.

Przez cały okres istnienia projekt ten był intensywnie, wspierany przez różne poziomy polityki we Flandrii (Vlaio i STRES), a także otrzymał znaczące wsparcie publiczne.

Poczyniono znaczne postępy w opracowywaniu ram regulacyjnych i prawnych, wyznaczając znaczącą krzywą uczenia się dla wszystkich zaangażowanych partnerów w tym wschodzącym sektorze i gospodarce.

Niestety, pomimo wspólnych wysiłków konsorcjantów, rentowność projektu znalazła się pod znacznym obciążeniem. Rosnące koszty, głównie pod wpływem trwającego kryzysu energetycznego i niepewności geopolitycznej, sprawiły, że produkcja e-metanolu stała się finansowo nieopłacalna. Znaczący wzrost kosztów produkcji e-metanolu nie jest już zgodny z oczekiwaniami cenowymi sektora transportowego i głównych odbiorców przemysłowych.

Pomimo intensywnych wysiłków handlowych mających na celu zaangażowanie potencjalnych odbiorców e-metanolu, działania te nie przyniosły pożądanych rezultatów, które uzasadniałyby podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej. W szczególności niedojrzałość rynku e-metanolu, w połączeniu z wszechobecną niepewnością, doprowadziła do niechęci potencjalnych nabywców do zawierania długoterminowych umów zgodnych z czasem trwania projektu.

W świetle tych trudnych warunków rynkowych i niepewności co do czasu ich trwania, partnerzy konsorcjum podjęli trudną decyzję o zakończeniu projektu i rezygnacji z budowy zakładu demonstracyjnego.

Źródło: Power to Methanol Antwerp BV