Najnowocześniejsza technologia reformingu amoniaku od Amogy zweryfikowana przez ABS

Fot. Photo Caption (L to R): While attending the International Partnering Forum (IPF) in New Orleans, Anastasija Kuprijanova, Amogy Director of Maritime Business Development, and Keegan Plaskon, ABS Director of Business Development, met for a presentation of the ABS NTQ Statement of Maturity.
Udostępnij

ABS wydał kwalifikację nowej technologii (NTQ) dla innowacyjnego systemu przetwarzania amoniaku na energię elektryczną Amogy.

System konwersji amoniaku na energię elektryczną Amogy rozdziela lub „rozbija” ciekły amoniak na jego podstawowe składniki wodór i azot, kierując wodór do wysoko wydajenego ogniwa paliwowego generującego. Technologia ta stanowi zrównoważone, czyste rozwiązanie dostosowane do potrzeb branż takich jak żegluga morska i wytwarzanie energii.

ABS ocenił zintegrowany system reaktora przekształcający amoniak w wodór, w wyniku czego powstaje czysty wodór gazowy, który można wykorzystać w ogniwach paliwowych.

– Nowa technologia Amogy jest kolejnym przykładem szybkiego rozwoju innowacji w zakresie paliw alternatywnych do użytku morskiego. Kraking amoniaku w celu produkcji wodoru do ogniw paliwowych ma potencjał przyspieszenia transformacji energetycznej w przemyśle morskim, wspierając globalne cele dekarbonizacji – powiedział Patrick Ryan, starszy wiceprezes ABS i dyrektor ds. technologii.

– Jesteśmy niezwykle dumni, że otrzymaliśmy od ABS list z kwalifikacją technologiczną – powiedział Seonghoon Woo, dyrektor generalny Amogy.

– To osiągnięcie stanowi znaczący kamień milowy na naszej drodze do szerszego przyjęcia naszej technologii w branży, podkreślając bezpieczeństwo, rentowność i dojrzałość naszego rozwiązania zasilanego amoniakiem. Cieszymy się, że możemy dalej współpracować z ABS, przechodząc przez proces kwalifikacji nowej technologii – dodał Woo.

ABS NTQ oferuje wytyczne i certyfikację w zakresie wczesnego przyjęcia i skutecznego wdrożenia nowych technologii – wykazując poziom dojrzałości – oraz że potencjalne ryzyko zostało systematycznie sprawdzone. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

ABS jest liderem branży morskiej w zakresie kompleksowych rozwiązań dekarbonizacji i zrównoważonego rozwoju.

Źródło: ABS