Ponad 424 mln euro z funduszy UE na rozwój zeroemisyjnego transportu

Fot. Pixabay flag-1615136_1280
Udostępnij

Aby pomóc w stworzeniu zrównoważonej środowiskowo sieci transportowej, która przyczynia się do realizacji ambitnych celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie, Unia Europejska będzie wspierać 42 projekty z ponad 424 mln EUR finansowania na rozwój infrastruktury zaopatrzenia w paliwa alternatywne. Zostały one wybrane w ramach instrumentu na rzecz infrastruktury paliw alternatywnych (Alternative Fuels Infrastructure Facility – AFIF) instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), unijnego programu finansowania wspierającego europejską infrastrukturę transportową.

W ramach piątej i ostatniej rundy wyboru pierwszego zaproszenia do składania wniosków w ramach AFIF, w odniesieniu do którego termin składania wniosków upływał 7 listopada 2023 r., wybrano 42 projekty, które otrzymały łącznie 424 mln EUR wsparcia z dotacji UE. Finansowanie to jest połączone z finansowaniem z głównych instytucji finansowych w celu uzyskania większego wpływu dotacji UE.

Dzięki tej selekcji AFIF będzie wspierać około 4200 punktów ładowania elektrycznego wzdłuż europejskiej sieci drogowej TEN-T, 48 stacji tankowania wodoru dla samochodów osobowych, ciężarówek i autobusów oraz elektryfikację usług obsługi naziemnej w 21 portach lotniczych. 

Od 2021 r. UE przeznaczyła ponad 1,3 mld EUR za pośrednictwem AFIF na kilka projektów, w ramach których uruchomiono 26,396 punktów ładowania elektrycznego, 202 stacje tankowania wodoru oraz elektryfikowała działalność naziemną w 63 portach lotniczych. To ostatnie zaproszenie do składania wniosków było jak dotąd najbardziej udane pod względem liczby i jakości projektów, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu infrastrukturą wodorową i infrastrukturą ładowania elektrycznego – powiedziała Komisarz UE ds. transportu Adina Vălean.

W dalszym ciągu wspieramy projekty o najwyższym znaczeniu dla realizacji celów określonych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Dzięki tej nowej selekcji Unia Europejska pokazuje, że przejście na bezemisyjny transport paliw alternatywnych nie jest marzeniem na przyszłość, ale czymś, co dzieje się teraz w całej UE – dodała Dyrektor European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), Paloma Aba Garrote.

Obecnie otwarty jest nowy call do składania wniosków w ramach AFIF, w przypadku którego pierwszy termin składania wniosków upływa 24 września 2024 r.

Tło

Celem zaproszenia do składania wniosków w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) jest wspieranie rozwoju infrastruktury dostaw paliw alternatywnych, przyczyniając się do obniżenia emisyjności transportu wzdłuż sieci TEN-T. 

Z całkowitym budżetem w wysokości 1 mld EUR na lata 2024–2025 AFIF będzie nadal finansować projekty poprzez połączenie dotacji w ramach instrumentu Connecting Europe Facility i finansowania ze strony instytucji finansowych. Jest on wdrażany w drodze kroczącego zaproszenia do składania wniosków ogłoszonego w dniu 29 lutego 2024 r., z trzema datami granicznymi składania wniosków do końca 2025 r. 

Kolejne kroki

Po zatwierdzeniu przez państwa członkowskie UE wybranych projektów w dniu 9 kwietnia 2024 r. Komisja Europejska przyjmie decyzję o przyznaniu dotacji w najbliższych tygodniach, po czym wyniki staną się ostateczne. Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) rozpoczęła przygotowanie umów o udzielenie dotacji z beneficjentami udanych projektów. 

Źródło: CINEA