Rozpoczęcie budowy pierwszej wysokowydajnej stacji tankowania wodoru w Düsseldorfie

Fot. Copyright Stadtwerke Düsseldorf, from left to right: Frank Fronzke, Managing Director and COO, H2 MOBILITY Deutschland Dr. Stephan Keller, Mayor of Düsseldorf Michael Richarz, Chairman of the Supervisory Board, Rheinbahn Julien Mounier, Chairman of the Board, Stadtwerke Düsseldorf
Udostępnij

Wraz z symboliczną ceremonią wmurowania kamienia węgielnego, H2 MOBILITY Deutschland, Stadtwerke Düsseldorf i Rheinbahn rozpoczynają fazę budowy stacji tankowania wodoru o dużej pojemności dla stolicy kraju związkowego w obecności burmistrza dr Stephana Kellera. Oddanie do użytku planowane jest na drugą połowę roku. Realizacja projektu jest możliwa dzięki współpracy pomiędzy trzema partnerami.

Stacja tankowania wodoru o dobowej wydajności dwóch ton będzie oferować dziesięciokrotnie większą przepustowość niż dzisiejsze konwencjonalne stacje H2 i zaspokoi dzienne zapotrzebowanie do 100 autobusów i ciężarówek zasilanych ogniwami paliwowymi. Dzięki opatentowanej, wysokowydajnej technologii, jednocześnie można tankować do trzech pojazdów – w tym ciężarówki i autobusy (350 barów), a także samochody osobowe i lekkie pojazdy użytkowe, np. śmieciarki (700 barów). Ta wysoka wydajność sprawia, że ten model stacji tankowania jest wyjątkowym na terenie w Europie.

– Rozpoczęcie budowy pierwszej wysokowydajnej stacji tankowania wodoru w Düsseldorfie jest kolejnym krokiem w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2035. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Rheinbahn i Stadtwerke są liderami we współpracy z H2 MOBILITY w celu promowania polityki klimatycznej w sektorze transportu. Autobusy i pociągi są podstawą zmiany wzorców mobilności. Jednak oprócz rozwoju transportu publicznego potrzebujemy również ciągłej optymalizacji typów napędów w tym sektorze. Wykorzystanie autobusów wodorowych i elektrycznych we flocie Rheinbahn oraz rozbudowa powiązanej infrastruktury to korzyść dla poprawy stanu środowiska, kontroli zanieczyszczenia powietrza i nowoczesnej mobilności w stolicy kraju związkowego Düsseldorfie. Zaangażowanie podmiotów uczestniczących w tym projekcie jest godne naśladowania – podkreślał burmistrz dr Stephan Keller.

Wodór: ważny element w realizacji celów klimatycznych

Düsseldorf chce stać się neutralny pod względem emisji CO2 do 2035 r., także w sektorze transportu. Dlatego Stadtwerke Düsseldorf i Rheinbahn współpracują z doświadczonym operatorem stacji tankowania wodoru H2 MOBILITY Deutschland. Wspólnie partnerzy tworzą dobrze prosperujący ekosystem wzdłuż wodorowego łańcucha wartości.

Stadtwerke Düsseldorf inwestuje w elektrolizer, aby w przyszłości móc produkować zielony wodór na miejscu. Rheinbahn kupuje 20 autobusów na ogniwa paliwowe w ramach konwersji swojej floty. 10 autobusów zostało już dostarczonych, a kolejne 10 jest w trakcie realizacji zamówienia. H2 MOBILITY Deutschland buduje publiczną stację tankowania wodoru, gdzie wszystkie pojazdy z ogniwami paliwowymi będą mogły tankować wodór odnawialny.

– Projekt inwestycyjny pokazuje, że partnerstwa komunalne w całym łańcuchu wartości – od produkcji wodoru po infrastrukturę – mają decydujący wpływ na przyspieszenie transformacji sektora transportu.
Ta stacja tankowania wodoru obsługuje lokalny transport publiczny, pojazdy ciężarowe z lokalnych firm i samochody osobowe. Dzięki naszej opatentowanej technologii tankowania możliwe jest wysokowydajne tankowanie kilku autobusów i ciężarówek przy co najmniej trzech dystrybutorach jednocześnie. W rezultacie Rheinbahn i wielu innych klientów już w tym roku korzysta z najnowszej technologii i zalet napędu wodorowego – krótkich czasów tankowania przy dużym zasięgu – wyjaśniał Frank Fronzke, dyrektor zarządzający i dyrektor operacyjny H2 MOBILITY Deutschland.

„Przyjazny” wodór dla mobilności

W 2026 r. przyjazny dla klimatu wodór będzie produkowany przez elektrolizer, który zostanie zainstalowany na terenie Stadtwerke Düsseldorf i stamtąd dostarczany rurociągiem do stacji tankowania na sąsiedniej posesji. Energia elektryczna dla elektrolizera będzie wytwarzana w zakładzie spalania odpadów Stadtwerke. W ten sposób powstaje cykl: Energia dla publicznej stacji tankowania wodoru pozyskiwana jest z odpadów miejskich.

– Konsekwentnie pracujemy nad realizacją naszej strategii na rzecz osiągnięcia celów w zakresie polityki klimatycznej i ciągłej poprawy jakości życia w Düsseldorfie jako lokalizacji biznesowej.
Inwestycja w technologię wodorową jest kolejnym ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu i pokazuje, że możemy rozbudowywać infrastrukturę w taki sposób, aby sektor mobilności mógł również przyczynić się do osiągnięcia celów zakładanych na 2035 r. – mówił Julien Mounier, prezes zarządu Stadtwerke Düsseldorf.
Fot.: Copyright IBAA


– Rheinbahn oznacza mobilność i ochronę klimatu, a zatem jest ważnym partnerem w osiąganiu celów klimatycznych i dla miasta, w którym warto żyć. Mając na uwadze cel miasta Düsseldorf, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2035 r., pracujemy na pełnych obrotach nad konwersją całej naszej floty autobusowej na napędy bezemisyjne i związaną z tym infrastrukturę. Oprócz korzystania z autobusów bateryjno-elektrycznych, obecnie zdobywamy również doświadczenie w zakresie technologii napędu wodorowego. Dzięki współpracy z H2 MOBILITY i Stadtwerke Düsseldorf będziemy mogli zatankować nasze pierwsze 20 autobusów wodorowych wodorem w bezpośrednim sąsiedztwie naszej zajezdni w Lierenfeld – dodał Przewodniczący Rady Nadzorczej Rheinbahn Michael Richarz.

Projekt stacji tankowania wodoru Düsseldorf-Höherweg (HyLight3) jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu (BMDV) łączną kwotą 3 137 000 EUR w ramach wytycznych dotyczących finansowania środków aktywizacji rynku w ramach Narodowego Programu Innowacji Technologii Wodorowych i Ogniw Paliwowych Faza 2 (NIP2). Wytyczne dotyczące finansowania są koordynowane przez NOW GmbH i wdrażane przez Projektträger Jülich (PtJ).

Pionier w Europie: sieć stacji H2 MOBILITY

Obecnie pojazdy napędzane ogniwami paliwowymi mogą tankować pod ciśnieniem 700 barów na ponad 80 publicznych stacjach tankowania H2 MOBILITY w Niemczech, w tym samochody osobowe i mniejsze pojazdy użytkowe, a także pojazdy do zbiórki odpadów. Cztery dodatkowe stacje są w fazie planowania, budowy lub uruchamiania. Tankowanie pod ciśnieniem 350 barów jest możliwe dla autobusów i ciężarówek na 24 stacjach. Dalsza ekspansja będzie uzależniona od popytu, w tym wzdłuż korytarzy TEN-T dla pojazdów użytkowych. Obecnie wdrażanych jest 18 opcji tankowania pod ciśnieniem 350 barów.

O H2 MOBILITY Deutschland

H2 MOBILITY Deutschland jest pionierem w rozwoju publicznej sieci tankowania wodoru i największym w Europie operatorem publicznych stacji tankowania wodoru. Jej obszary działalności obejmują rozwój techniczny, finansowanie, planowanie, budowę, marketing i eksploatację stacji. H2 MOBILITY Deutschland została założona w 2015 r. jako spółka projektowa w celu promowania wodoru jako bezemisyjnego paliwa w transporcie drogowym. W 2022 r. spółka projektowa stała się długoterminową, zorientowaną komercyjnie firmą, której celem jest przyczynienie się do transformacji energetycznej w transporcie poprzez wysokowydajną sieć stacji tankowania wodoru.

Stadtwerke Düsseldorf AG

Stadtwerke Düsseldorf AG od ponad 150 lat jest dostawcą usług w zakresie energii elektrycznej, gazu, wody i ogrzewania miejskiego oraz zapewnia utylizację odpadów w stolicy kraju związkowego. Jako jeden z największych zakładów komunalnych w Niemczech, Stadtwerke Düsseldorf zaopatruje około 600 000 klientów. Zatrudniając ponad 3100 pracowników, Stadtwerke Düsseldorf jest ważnym pracodawcą w stolicy kraju związkowego, który reprezentuje zarówno tradycję, jak i innowacje. Działania Stadtwerke Düsseldorf są konsekwentnie ukierunkowane na zmieniające się potrzeby otoczenia rynkowego i wymagania rozwijającego się regionu.

Źródło: H2 MOBILITY Deutschland