Stalowy game changer – główne inwestycje przenoszą się poza Europę do Azji

Fot. Illustration: SEI / Linnéa Haviland
Udostępnij

Leadership Group for Industry Transition (LeadIT) zaktualizowała swój Green Steel Tracker – narzędzie do monitorowania i rozwijania niskoemisyjnej produkcji stali na całym świecie. Najnowsza wersja ujawnia spowolnienie przyrostu nowych projektów w Europie, a z drugiej strony wskazuje na szersze rozprzestrzenianie się nowych inwestycji na całym świecie.

Najnowsze dane obejmują dziewięć nowych projektów, w tym tylko dwa w Europie, co sugeruje globalną zmienną tendencję inwestycyjną. Po gwałtownym wzroście liczby ogłaszanych projektów w latach 2020-2021, tempo spadło. Dla porównania, w samym 2021 r. odnotowano 36 nowych inwestycji.
Również po raz pierwszy chiński producent stali ogłosił zastosowaną niskoemisyjną technologię i szczegółowo opisał swoją inwestycję w pełnowymiarowy zakład bezpośredniej redukcji wodoru.
Bezpośrednia redukcja wodoru (H-DRI) pozostaje dominującą technologią w Green Steel Tracker.
Chociaż tracker obejmuje 99 projektów na całym świecie, nie wszystkie są ściśle powiązane ze strategią firmy, aby osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku.

– Widzimy obiecujący trend, zgodnie z którym zapowiedzi inwestycji w zieloną stal rozszerzają się na cały świat, a coraz więcej projektów realizowanych jest poza UE. Ten pozytywny rozwój dla zielonej stali musi jednak ulec dalszemu przyspieszeniu, ponieważ nowe inwestycje w wielkie piece węglowe są nadal podejmowane w rozwijających się gospodarkach, pomimo ich wysokich emisji – skomentował Max Åhman, profesor i kierownik Wydziału Środowiska i Systemów Energetycznych na Uniwersytecie w Lund.


Zaktualizowany Green Steel Tracker, który zawiera dane dotyczące wszystkich 99 projektów, jest dostępny do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej LeadIT.

Narzędzie aktywnie monitoruje ogłoszone publicznie inwestycje w produkcję stali, ujawniając wgląd w ewoluujący krajobraz zielonych projektów.

W szczególności, najnowsze dane podkreślają dwa nowe projekty ogłoszone w Niemczech, jedyne nowe inwestycje w Europie, regionie, który wcześniej dominował w trackerze. Co ważne, Chiny, największy na świecie producent stali, po raz pierwszy ujawniły szczegółowe informacje na temat dużego projektu związanego z zieloną stalą. Chodzi o inwestycję w wysokości 683 mln USD dokonaną przez HBIS Group w projekt bezpośredniej redukcji wodoru (H-DRI) w Naiman Banner w Mongolii Wewnętrznej. H-DRI wykorzystująca wodór pozyskiwany ze źródeł odnawialnych pozostaje dominującą technologią w nowych projektach związanych z zieloną stalą. Tendencja ta jest widoczna w najnowszych zapowiedziach projektów poza Europą, w tym w dużej inicjatywie Omanu mającej na celu wykorzystanie H-DRI w lokalizacji z potencjalnymi odnawialnymi źródłami energii.

Dane wskazują na niewielki spadek tempa ogłaszania projektów związanych z zieloną stalą w latach 2023-2024, w porównaniu z boomem w latach 2020-2021.

– Po raz pierwszy obserwujemy więcej nowych projektów związanych z zieloną stalą ogłaszanych poza Europą. Czy widzimy rosnące zaufanie do technologii zaprezentowanych w Europie w ciągu ostatnich kilku lat? – powiedział zastanawiając się nad tym trendem, Per Andersson, szef sekretariatu LeadIT.

Zanurzenie się w odnowionej metodologii

Pod koniec 2023 r. LeadIT udoskonalił metodologię Green Steel Tracker, aby zapewnić użytkownikom bardziej szczegółowe informacje do oceny przejrzystości, trendów i zmian w ogłoszeniach o projektach niskoemisyjnych w przemyśle żelaznym i stalowym.

Projekty są teraz kategoryzowane w oparciu o ich poziom szczegółowości w odniesieniu do harmonogramu, planowanej zdolności produkcyjnej, inwestycji, zastosowanej technologii i…:

  • potencjału osiągnięcia co najmniej 85% redukcji emisji CO2 w porównaniu do średniej emisji z produkcji stali
  • projekty oparte na węglu lub paliwach kopalnych, które wymagają dodatkowego wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, aby przekroczyć 50-60% redukcji emisji, w tym projekty produkcji wodoru, które nie są bezpośrednio związane z produkcją żelaza i stali.

Niektóre projekty, które były wcześniej uwzględnione w trackerze, a które nie spełniają już zmienionej metodologii lub ostatnio odnotowały ograniczoną trakcję, zostały odfiltrowane i przeniesione do oddzielnego zbioru danych. Restrukturyzacja ta pozwala użytkownikom na wyraźną identyfikację aktywnych projektów przy jednoczesnym zachowaniu widoczności tych uznanych za nieaktywne. Nieaktywne projekty są nadal śledzone w przypadku możliwości wystąpienia przyszłych zmian.

LeadIT współpracuje z ekspertami z Uniwersytetu Lund w Szwecji w celu zapewnienia integralności danych i dostosowania ich do metodologii trackera. Przed publikacją zbiór danych został poddany rygorystycznemu przeglądowi przez zespół z Uniwersytetu w Lund.

Green Steel Tracker 
Green Steel Tracker ma na celu wspieranie decydentów w polityce i przemyśle, środowisku akademickim, a także społeczeństwie obywatelskim, poprzez śledzenie publicznych doniesień o inwestycjach niskoemisyjnych w przemyśle stalowym i prezentowanie ich w przejrzysty sposób w jednym miejscu. 

LeadIT
Leadership Group for Industry Transition (LeadIT) została zainicjowana przez premierów Szwecji i Indii podczas Szczytu Działań Klimatycznych Sekretarza Generalnego ONZ w 2019 roku. LeadIT zrzesza kraje i firmy zaangażowane w osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto w obszarze przemysłowym do 2050 r. i jest wspierany przez World Economic Forum (WEF). Sekretariat LeadIT jest prowadzony przez Stockholm Environment Institute (SEI) i zarządza pracami Grupy Wiodącej. 

Źródło: Stockholm Environment Institute