1 mld EUR na projekty infrastrukturalne dotyczące paliw alternatywnych

CINEA/eu/ AdobeStock_530089636
Udostępnij

W ramach instrumentu „Connecting Europe Facility” (CEF) na rzecz transportu – Instrument na rzecz Infrastruktury Paliw Alternatywnych (Alternative Fuels Infrastructure FacilityAFIF) opublikowano 29 lutego zaproszenie do składania wniosków, w ramach którego udostępniono 1 mld EUR na wsparcie rozwoju infrastruktury dostaw paliw alternatywnych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). 

Ta druga faza AFIF (2024–2025) będzie wspierać cele określone w nowym rozporządzeniu w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) w odniesieniu do ogólnodostępnych zbiorników ładowania elektrycznego* i stacji tankowania wodoru w głównych korytarzach i węzłach transportowych Unii Europejskiej, a także cele określone w rozporządzeniach dotyczących lotnictwa ReFuelEU i rozporządzeniach morskich FuelEU.

Jakie projekty kwalifikują się do finansowania?

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje rozwój infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie drogowym, morskim, wodnym śródlądowym i lotniczym. Oprócz wsparcia dla stacji ładowania energii elektrycznej o dużej mocy i stacji tankowania wodoru, dostępne będą następujące nowe możliwości finansowania:

  • Wsparcie dla stacji ładowania Megawatt dla pojazdów ciężkich
  • Wsparcie dostaw energii elektrycznej i wodoru w portach lotniczych
  • Wsparcie dostaw energii elektrycznej oraz bunkrowania amoniaku i metanolu w portach

Afif wspiera dojrzałe projekty inwestycyjne, które otrzymały pismo zatwierdzające finansowanie od partnera wykonawczego lub od publicznej lub prywatnej instytucji finansowej z siedzibą w UE.

Jak aplikować?

Wnioskodawcy muszą złożyć wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków w portalu Funding & Tenders.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioskodawcy mogą składać wnioski przed którąkolwiek z trzech dat granicznych:

  • 24 września 2024 r., godz. 17.00 (czasu środkowoeuropejskiego)
  • 11 czerwca 2025 r., godz. 17.00 (czasu środkowoeuropejskiego)
  • 17 grudnia 2025 r., godz. 17.00 (czasu środkowoeuropejskiego)

W jaki sposób będą przyznawane dotacje?

Przedstawione wnioski zostaną ocenione przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Wnioskodawcy otrzymają ocenę około 4 miesięcy po terminie składania wniosków, a umowy o udzielenie dotacji zostaną podpisane w ciągu 9 miesięcy od terminu składania wniosków.

Tło

Program CEF w zakresie transportu jest kluczowym instrumentem finansowania UE służącym rozwojowi wysokowydajnych, zrównoważonych i wzajemnie połączonych transeuropejskich sieci transportowych.

W ramach programu CEF 25,6 mld EUR jest dostępne na dotacje z budżetu UE na lata 2021–2027 na współfinansowanie projektów transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) w państwach członkowskich UE. Od 2014 r. program transportu w ramach instrumentu CEF wsparł ponad 1450 projektów o łącznej wartości 36,3 mld EUR.

W ramach pierwszej fazy AFIF, która trwała w latach 2021–2024, 131 projektów otrzymało łącznie ponad 1,3 mld EUR wsparcia UE.

W najbliższych tygodniach CINEA zorganizuje wirtualny dzień informacyjny o zaproszeniu.

jedna lub więcej stacji ładowania w określonym miejscu

Źródło: CINEA