Sprawozdanie z działalności Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej

MKiŚ
Udostępnij

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało sprawozdanie z realizacji Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w okresie 2020–2023. Dokument szczegółowo opisuje działania oraz wkład podmiotów sygnatariuszy inicjatywy w rozwój gospodarki wodorowej w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem.

Inicjatywa Porozumienia sektorowego rozpoczęła się 7 lipca 2020 roku poprzez podpisanie Listu intencyjnego dotyczącego nawiązania partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. Rok później, 14 października 2021 roku, oficjalnie zawarto Porozumienie sektorowe. Inicjatywa ta łączy podmioty reprezentujące sektory administracji publicznej, biznesu oraz nauki, mające na celu rozwój nowego sektora gospodarki wodorowej w Polsce.

Porozumienie cieszyło się znacznym zainteresowaniem ze strony branży. Podczas inauguracji podpisało je początkowo 138 podmiotów, a do końca 2023 roku liczba ta wzrosła do 260. Te podmioty organizują swoich członków w Grupy robocze, które dobrowolnie pracują nad rozbudową pełnego łańcucha wartości gospodarki wodorowej, obejmującego produkcję, dystrybucję, magazynowanie, wykorzystanie oraz kwestie prawne, edukacyjne i rozwój obszarów związanych z wodorem.

Ostatnie posiedzenie Rady Koordynacyjnej Porozumienia sektorowego, organu monitorującego postępy i podejmującego decyzje w ramach całej inicjatywy, miało miejsce 2 lutego 2024 roku. Omówiono na nim priorytetowe działania na bieżący rok, takie jak aktualizacja Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku oraz innych dokumentów strategicznych. Podczas spotkania poruszono również kwestie związane z certyfikacją wodoru oraz rolą amoniaku w gospodarce wodorowej.

Jak dołączyć do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej?

Aby przystąpić do realizacji postanowień Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, należy złożyć Oświadczenie o przystąpieniu do Porozumienia sektorowego zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Porozumienia (dostępnym do pobrania tutaj).

Dokument należy przesłać w formie elektronicznej do Ministerstwa Klimatu i Środowiska na adres e-mail: info@klimat.gov.pl, z tytułem: „Oświadczenie – Porozumienie wodorowe”. Oświadczenie staje się skuteczne wobec wszystkich stron od dnia jego prawidłowego doręczenia do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Materiały

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POROZUMIENIA SEKTOROWEGO NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARKI WODOROWEJ W POLSCE 2020​_2023

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska