ABS wspiera projekt innowacyjnego systemu magazynowania LH2

Fot. Photo Caption: Representatives from ABS, Hydras Engineering, Gabadi, NTUA and WEGEMT met at Posidonia 2024.
Udostępnij

ABS wspiera innowacyjny projekt LH2CRAFT, ambitną inicjatywę badawczą finansowaną ze środków UE, której celem jest zrewolucjonizowanie magazynowania ciekłego wodoru (LH2) na masową skalę dla jednostek komercyjnych, jak i nowych zastosowań, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa, modułowości, skalowalności i zrównoważenia środowiskowego.

Konsorcjum badawcze, zarządzane przez Hydrus Engineering S.A. i Technische Universitat Dresden, składa się z 14 członków z dziewięciu różnych krajów. ABS dokona przeglądu systemów magazynowania, obsługi i dystrybucji LH2 w ramach procesu, który ma na celu uzyskanie AiP.

– Przyjęcie wodoru jako ładunku musi sprostać kilku wyzwaniom technicznym, oprócz tradycyjnych wyzwań związanych z rozwojem infrastruktury, ramami regulacyjnymi, protokołami bezpieczeństwa i opłacalnością ekonomiczną. Przeszkody te są jednak równoważone przez znaczące możliwości. Oprócz wkładu w globalne wysiłki na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi, rozwój łańcucha wartości wodoru może pobudzić innowacje techniczne, stworzyć możliwości zatrudnienia i ustanowić nowe rynki – powiedział Panos Koutsourakis, wiceprezes ABS ds. globalnego zrównoważonego rozwoju.

Konsorcjum pracuje nad zaprojektowaniem membranowego systemu hermetyzacji, wykorzystującego najnowszą technologię, zdolnego do przechowywania LH2 w niskich temperaturach -253 °C na masową skalę, sięgającą 200 000 m³. Zakres projektu obejmuje również stworzenie 10-tonowego (180 m³) prototypu w celu walidacji nowego projektu.

Źródło: ABS