Yara rozpoczęła produkcję zielonego wodoru w Norwegii

Fot. Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Støre and Yara's CEO Svein Tore Holsether touring the renewable hydrogen plant in Herøya, Porsgrunn
Udostępnij

Yara International oficjalnie zainaugurowała 10 czerwca swoją instalację do produkcji odnawialnego wodoru w Herøya w Norwegii. Yara produkuje teraz odnawialny wodór i amoniak i dostarczyła już pierwsze tony nawozów wyprodukowanych z odnawialnego amoniaku wyprodukowanego w tym zakładzie.

– To kamień milowy dla Yara i dla dekarbonizacji łańcucha wartości żywności, paliw żeglugowych i innych energochłonnych gałęzi przemysłu – mówił Svein Tore Holsether, prezes i dyrektor generalny Yara.

Premier Norwegii, Jonas Gahr Støre, zainaugurował 10 czerwca w Parku Przemysłowym Herøya instalację wodoru odnawialnego o mocy 24 MW, która jest obecnie największą tego typu instalacją działającą w Europie. Wodór jest produkowany w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii odnawialnej, zastępując gaz ziemny jako surowiec i zmniejszając roczną emisję CO2 o 41 000 ton.

– To przełomowy projekt i świadectwo naszej misji odpowiedzialnej produkcji żywności i ochrony planety. Chciałbym podziękować naszym oddanym pracownikom, którzy niestrudzenie dążyli do uruchomienia tej najnowocześniejszej produkcji, firmie Enova za wsparcie projektu, naszym partnerom i naszym odważnym klientom, którzy jako pierwsi dążą do bardziej zrównoważonej przyszłości. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że dostarczyliśmy pierwsze tony nawozów o niskim śladzie węglowym do Lantmännen, partnerstwa, które służy jako konkretny przykład tego, jak współpraca w całym łańcuchu wartości żywności jest niezbędna do dekarbonizacji. Wspólnie zrobiliśmy ten ważny krok w kierunku dekarbonizacji trudnych do ograniczenia sektorów – mówił Holsether.

Produkowane i dostarczane nawozy o niskim śladzie węglowym będą częścią nowego portfolio Yara Climate Choice. Rozwiązania te przyniosą korzyści uprawom, jednocześnie przyczyniając się do dekarbonizacji łańcucha wartości żywności i zmniejszenia wpływu na klimat. Oprócz nawozów produkowanych z wykorzystaniem zielonego wodoru, nawozy oparte na niskoemisyjnym amoniaku wytwarzanym przy użyciu wychwytywania dwutlenku węgla (CCS) będą stanowić dużą część portfolio Yara w przyszłości.

– Odnawialny amoniak jest ważnym elementem dekarbonizacyjnej układanki, jednak opracowanie go na dużą skalę wymaga czasu. Ponieważ świat szybko zbliża się do 2030 r., działamy również nad produkcją niskoemisyjnego amoniaku z CCS, aby wspierać gospodarkę wodorową i rozwijać wschodzące rynki niskoemisyjnego amoniaku – mówił Hans Olav Raen, dyrektor generalny Yara Clean Ammonia.

W 2023 r. Yara podpisała wiążącą umowę na transport i składowanie CO2 z Northern Lights, pierwszą na świecie działającą transgraniczną umowę CCS. Firma dąży do zmniejszenia rocznej emisji CO2 o 800 000 ton z produkcji amoniaku w Yara Sluiskil oraz ewaluuje również jeden z dwóch największych na świecie projektów CCS.

– Świat musi pilnie działać na wielu frontach, aby osiągnąć cele porozumienia paryskiego, a CCS jest kluczowym krokiem w kierunku szybkiej i opłacalnej dekarbonizacji. Zielona transformacja będzie wymagać inwestycji, przewidywalnych warunków ramowych, masowej rozbudowy energii odnawialnej i sieci, stale rozwijającej się technologii oraz dojrzewającego rynku, na którym popyt i podaż są rozwijane jednocześnie. Firmy, które potraktują to poważnie, zyskają przewagę konkurencyjną. W Yara już zmniejszyliśmy emisje o 45 procent od 2005 roku, a dzięki naszej strategii szybkiego i rentownego dostarczania rozwiązań dekarbonizacyjnych na dużą skalę, produkowanych zarówno z wykorzystaniem energii odnawialnej, jak i CCS, mamy wyjątkową pozycję, aby dostarczać je zarówno akcjonariuszom, klientom, pracownikom, jak i całemu społeczeństwu – mówił Holsether.

Wodór jest wykorzystywany do produkcji amoniaku, który z kolei służy do produkcji nawozów i może być również wykorzystywany jako paliwo żeglugowe. Amoniak jest również wydajnym nośnikiem energii i wodoru.

Źródło: YARA