Dołącz do laureatów konkursu o Nagrodę Naukową Nernsta 2024

IEn - poster_NERNST 2024
Udostępnij

Dołącz do laureatów konkursu o Nagrodę Naukową im. Prof. Walthera Hermana Nernsta. Zgłoszenia do szóstej edycji konkursu za osiągnięcia naukowe i techniczne związane z procesami elektrochemicznym można wysyłać do końca marca.

Nagroda została ustanowiona wspólnie przez Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy i Politechnikę Warszawską. Nagrody są indywidualnymi wyróżnieniami przyznawanymi za znaczące osiągnięcia naukowe, techniczne i praktyczne związane z procesami elektrochemicznymi (elektrolizery/ogniwa paliwowe). Nagrody przyznawane są badaczom polskim lub cudzoziemcom zatrudnionym w Polsce, którzy nie przekroczyli 50 roku życia, aby wyróżnić badaczy, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój technologii wodorowych.

Regulamin i formularz wniosku   

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną – wnioski należy wysłać do dnia 31.03.2024na adres: nernst@ien.com.pl. Zgłoszenia przesłane po terminie oraz zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.


Rok 2023 (V edycja Konkursu):
✔ Osiągnięcie naukowe – dr Tomasz Kosmala, Uniwersytet Wrocławski
✔ Osiągnięcie techniczne – dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
✔ Osiągnięcie praktyczne – mgr inż. Olaf Dybiński, Politechnika Warszawska

Rok 2022 (IV edycja Konkursu):
✔ Osiągnięcie naukowe – dr hab. inż. Beata Bochentyn, Politechnika Gdańska
✔ Osiągnięcie techniczne – dr hab. inż. Łukasz Bartela, Politechnika Śląska
✔ Osiągnięcie praktyczne – dr inż. Agnieszka Żurawska, Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy

Rok 2021 (III edycja Konkursu):
✔ Osiągnięcie naukowe – dr inż. Anna Niemczyk, Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy
✔ Osiągnięcie techniczne – nagroda nie została przyznana.
✔ Osiągnięcie praktyczne – dr inż. Arkadiusz Szczęśniak, Politechnika Warszawska

Rok 2020 (II edycja Konkursu):
✔ Osiągnięcie naukowe – dr hab. inż. Sebastian Molin, profesor uczelni, Politechnika Gdańska
✔ Osiągnięcie techniczne – dr inż. Anna Olszewska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
✔ Osiągnięcie praktyczne – dr inż. Łukasz Szabłowski, Politechnika Warszawska

Rok 2019 (I edycja Konkursu):
✔ Osiągnięcie naukowe – prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek, profesor uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
✔ Osiągnięcie techniczne – dr hab. inż. Jarosław Milewski, profesor uczelni, Politechnika Warszawska
✔ Osiągnięcie praktyczne – prof. dr hab. inż. Jakub Kupecki, Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy

Źródło: IEn