SSAB w fińskim projekcie FFS2 dla stali wolnej od emisji

SSAB Raahe site and planned mini-mill
Udostępnij

Transformacja w kierunku produkcji stali wolnej od paliw kopalnych wymaga nowego podejścia i badań nad całym procesem produkcji. Z kolei ten etap będzie miał szeroki wpływ na cały proces: proces topienia i walcowania, strumienie boczne oraz, co ważne, produkcję i wykorzystanie energii elektrycznej. W ramach projektu badawczego zostaną również podjęte działania mające na celu znalezienie odpowiedzi na pytania związane ze szczegółami dotyczącymi m.in. procesu produkcji w minihutach.

– Mimo że procesy produkcji stali bez użycia paliw kopalnych są zasadniczo dobrze znane, nadal istnieje wiele wyzwań, które należy rozwiązać przed początkiem kolejnej dekady. Projekt FFS, który zakończył się pod koniec 2023 r., zakończył się sukcesem i wygenerował wiele nowych informacji na temat technologii produkcji stali bez użycia paliw kopalnych, kwestii energetycznych i zrównoważonego rozwoju. Projekt był pierwotnie planowany jako projekt 2+2-letni, a teraz rozpoczęliśmy drugą fazę z nowym konsorcjum – mówił Jarmo Lilja, kierownik ds. rozwoju procesów w SSAB.

Planowany nowy system produkcji oparty na technologii minihuty w Raahe oznacza, że SSAB określiła obszary badań jako odlewanie cienkich płyt i technologię walcowania bezpośredniego, elektryczne topienie złomu stalowego z recyklingu i żelaza gąbczastego o obniżonej zawartości wodoru w elektrycznych piecach łukowych oraz recykling i wykorzystanie suroców wtórnych. Zakończony projekt FFS zaowocował nowymi możliwościami – przykładowo w zakresie wykorzystania biowęgla do spieniania żużla w elektrycznych piecach łukowych.

Konsorcjum FFS2 składa się z dziesięciu firm i trzech instytucji badawczych – Uniwersytetu w Oulu, Fińskiego Centrum Badań Technicznych VTT i Uniwersytetu Åbo Akademi. Projekt jest finansowany przez Business Finland i koordynowany przez konsultanta środowiskowego Macon Oy.

– Nowy projekt pozwoli nam zagłębić się w krytyczne etapy produkcji stali na bazie wodoru, wykorzystując nasze własne unikalne instalacje pilotażowe wraz z najlepszymi międzynarodowymi naukowcami z Niemiec, Austrii, Szwecji i Kanady – mówił Timo Fabritius, profesor metalurgii procesowej na Uniwersytecie w Oulu.

Przemysł stalowy ma duży wpływ na fińską gospodarkę i zatrudnia bezpośrednio lub pośrednio około 27 000 osób w Finlandii. Przemysł stalowy jest również największym emitentem dwutlenku węgla, odpowiadając za około 7% całkowitej emisji w Finlandii. Projekt FFS2 jest bardzo ważny w odniesieniu do wzmocnienia konkurencyjności przemysłu stalowego przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2.

Źródło: SSAB