720 mln euro z EHB – cel: uzyskanie 0,5 euro za kilogram wodoru

Fot. Pixabay
Udostępnij

Komisja przyznaje dziś prawie 720 mln euro na siedem projektów dotyczących wodoru odnawialnego w Europie, wybranych w drodze pierwszej procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji w ramach Europejskiego Banku Wodoru

Środki na tę aukcje pochodzą z dochodów unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Zwycięscy oferenci będą produkować wodór odnawialny w Europie i otrzymają dotację w celu zniwelowania różnicy w cenie między ich kosztami produkcji a ceną rynkową wodoru, która jest obecnie napędzana przez producentów nieodnawialnych. Europejski Bank Wodoru przyczynia się zatem do zwiększenia skali stosowania czystszych paliw, co przyczyni się do dekarbonizacji przemysłu europejskiego. Produkowany przez nie wodór odnawialny będzie wykorzystywany w sektorach takich jak stal, przemysł chemiczny, transport morski i nawozy.

7 wybranych projektów to zwycięzcy aukcji nadsubskrypowanej, w której przyciągnięto łącznie 132 oferty. Zwycięscy oferenci planują łącznie wyprodukować 1,58 mln ton wodoru odnawialnego w ciągu dziesięciu lat, co pozwoli uniknąć ponad 10 mln ton emisji CO2. Wybrane projekty zlokalizowane są w czterech krajach europejskich. Przedsiębiorstwa te złożyły oferty od 0,37 EUR do 0,48 EUR za kilogram wyprodukowanego wodoru odnawialnego, spełniając również pozostałe wymogi kwalifikacyjne. Dotacja, którą otrzyma 7 projektów, waha się od 8 mln EUR do 245 mln EUR.

Są to wybrane projekty:

Ponadto dzięki nowemu mechanizmowi „Aukcja jako usługa” Niemcy udostępniły 350 mln EUR ze środków krajowych na projekty o najwyższej pozycji w Niemczech, które nie kwalifikowały się do wsparcia na szczeblu UE, ale spełniają kryteria kwalifikowalności. Władze niemieckie wybiorą zwycięskie projekty i powiadomią o nich. Program „aukcje jako usługa” jest otwarty dla wszystkich państw członkowskich, umożliwiając im korzystanie z platformy aukcyjnej na szczeblu UE i przyznawanie finansowania krajowego na rzecz dodatkowych projektów. Komisja zachęca inne państwa członkowskie do wykorzystania tej usługi w przyszłych aukcjach.

– UE staje się ośrodkiem czystych technologii. Wyniki pierwszej aukcji Europejskiego Banku Wodoru świadczą o dużym zainteresowaniu ze strony przemysłu europejskiego produkcją i wykorzystywaniem wodoru na naszym kontynencie. Wybrane projekty pomogą nam osiągnąć unijne cele w zakresie energii i klimatu na 2030 r., tworząc jednocześnie nowe możliwości w zakresie zielonych miejsc pracy i umiejętności. Druga aukcja banku wodoru, która odbędzie się w tym roku, jest kolejną interesującą szansą dla europejskiego przemysłu i mam nadzieję na podobne zainteresowanie – mówiła Kadri Simson, komisarz do spraw energii.

Kolejne kroki

Siedem wybranych projektów rozpocznie obecnie przygotowywanie indywidualnych umów o udzielenie dotacji z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Oczekuje się, że umowy te zostaną podpisane najpóźniej do listopada 2024 r.

Wybrane projekty będą musiały rozpocząć produkcję wodoru odnawialnego w ciągu maksymalnie 5 lat odpodpisania umowy o udzielenie dotacji. Otrzymają oni dotację na stałą premię na okres do 10 lat za certyfikowaną i zweryfikowaną produkcję wodoru odnawialnego.

Komisja planuje rozpocząć drugą aukcję Europejskiego Banku Wodoru do końca bieżącego roku. Komisja wykorzysta wnioski wyciągnięte z tej aukcji pilotażowej, a także przeprowadzi dalsze konsultacje z zainteresowanymi stronami przed rozpoczęciem kolejnej aukcji.

Fundusz innowacyjny jest największym unijnym programem finansowania na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii neutralnych emisyjnie, którego szacunkowy budżet wynosi 40 mld EUR z dochodów ze sprzedaży na aukcji uprawnień w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji w latach 2020–2030.

Europejski Bank Wodoru, zapowiedziany przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii Europejskiej w 2022 r., jest inicjatywą mającą na celu ułatwienie krajowej produkcji i importu wodoru odnawialnego w UE. Jego celem jest odblokowanie inwestycji prywatnych w UE i w państwach trzecich poprzez sprostanie wyzwaniom inwestycyjnym, zlikwidowanie luki w finansowaniu i powiązanie przyszłych dostaw wodoru odnawialnego z konsumentami.

Pierwsza aukcja Europejskiego Banku Wodoru otrzymała 132 oferty od 17 państw europejskich, które zwróciły się o ponad 15-krotność dostępnego budżetu w wysokości 800 mln EUR. 119 wniosków uznano za kwalifikowalne i dopuszczalne, a następnie sklasyfikowano je według ich ceny ofertowej i ocenione przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Złożone oferty wahały się od 0,37 EUR do 4,5 EUR za kilogram wyprodukowanego wodoru odnawialnego.

Źródło: EU