Europejskie kierunki zielonego lotnictwa

Heart Aerospace 2023
Udostępnij

W przemówieniu, które zostało wygłoszone w Parlamencie Europejskim w dniu 5 marca podczas wydarzenia zorganizowanego przez europosłankę Marian-Jean Marinescu, koordynatorkę EPL ds. polityki transportowej, dyrektor ds. rządowych i przemysłowych Heart Aerospace, Simon McNamara, mówił o finansowaniu i czynnikach politycznych niezbędnych do dekarbonizacji lotnictwa.

Wspominając o niedawnej stracie szwedzkiego eurodeputowanego Erika Bergkvista, który zasłynął z pracy nad elektrycznym lotnictwem, warto zwrócić uwagę na jego wkład w rozwój tej technologii. Jego działania, m.in. przywództwo w rezolucji Parlamentu dotyczącej lotnictwa elektrycznego, wyznaczają kierunek dla przyszłych innowacji w dekarbonizacji sektora lotniczego. Jego zaangażowanie podkreśla również wyzwania związane z finansowaniem nowych technologii, które wymagają czasu, wiedzy i znacznych inwestycji.

Heart Aerospace, lider w dziedzinie innowacji, tworzy 30-osobowy hybrydowy samolot elektryczny na potrzeby rynku regionalnego, z planowanym debiutem w ciągu tej dekady.

Zainteresowanie rynkowe potwierdzają zamówienia i listy intencyjne sumujące się do ponad 400 jednostek. Firma podkreśla znaczenie nowych technologii dla osiągnięcia celów klimatycznych, zwłaszcza w kontekście globalnych dążeń do neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Finansowanie innowacji, choć obecnie opiera się głównie na kapitale prywatnym, wymaga większego wsparcia publicznego, co zaznaczyła rezolucja eurodeputowanego Bergkvista. Podnosi ona potrzebę specjalnego funduszu UE dla lotnictwa i większej współpracy na rzecz elektryfikacji oraz redukcji wpływu sektora na środowisko. Sektor oczekuje zatem zwiększenia zaangażowania europejskich instytucji w finansowanie technologii lotniczych i niezbędne prace infrastrukturalne, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłości zrównoważonego transportu.

Źródło: Heart Aerospace