Gasum zamierza nabyć do 800 GWh e-metanu rocznie z elektrowni Power-to-Gas Nordic Ren-Gas

Gasum
Udostępnij

Gasum i Nordic Ren-Gas kontynuują współpracę na rzecz rozwoju rynku e-metanu, negocjując umowę na odbiór gazu z dwóch kolejnych instalacji Power-to-Gas rozwijanych przez Nordic Ren-Gas. Te dwa obiekty zostaną podłączone do istniejącej infrastruktury sieci gazowej. E-metan jest wytwarzany z odnawialnej energii elektrycznej i biogenicznego dwutlenku węgla i może znacznie zmniejszyć emisje w transporcie i przemyśle.

Skandynawska firma energetyczna Gasum i wiodący skandynawski deweloper Power-to-Gas Nordic Ren-Gas podpisały list intencyjny, na mocy którego strony będą negocjować umowę odbioru całej przewidywanej produkcji projektów elektrowni na e-metan Nordic Ren-Gas w fińskich miastach Lahti i Kotka. Jeśli porozumienie zostanie osiągnięte, Gasum będzie kupować cały e-metan produkowany w zakładach i dystrybuować go do swoich klientów.

E-metan produkowany w Lahti i Kotka będzie wtryskiwany do sieci gazowej z możliwością eksportu do Europy lub skroplony do wykorzystania jako e-LNG, na przykład w transporcie morskim. Nordic Ren-Gas opracował unikalny projekt operacyjny i techniczny dla swoich elektrowni Power-to-Gas, aby spełnić wszystkie wymagania dyrektywy UE w sprawie odnawialnych źródeł energii w zakresie odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego (RFNBO) dla swojego e-metanu.

W styczniu Gasum i Nordic Ren-Gas poinformowały o podpisaniu pierwszej umowy na odbiór e-metanu w zakładzie w Tampere, który początkowo będzie produkował 160 gigawatogodzin (GWh) e-metanu rocznie, począwszy od 2026 roku. Elektrownie Lahti i Kotka zostaną zbudowane w oparciu o model opracowany w ramach projektu Tampere.

Ostateczny wolumen zostanie dostosowany do rzeczywistego zapotrzebowania
Wstępny plan zakłada, że zakłady w Lahti i Kotka będą produkować łącznie 800 GWh odnawialnego e-metanu rocznie. Gasum i Nordic Ren-gas wspólnie określą realizowane wolumeny odbioru w oparciu o prognozowany popyt ze strony użytkowników końcowych. Elektrownie Lahti i Kotka mają zostać uruchomione do 2027 roku.

Elektrownie będą produkować odnawialny e-metan przy wykorzystaniu fińskiej lądowej energii wiatrowej. Oba projekty są opracowywane w ścisłej współpracy z lokalnymi zakładami energetycznymi, jeśli chodzi o wychwytywanie dwutlenku węgla i integrację sieci ciepłowniczej w celu wykorzystania nadwyżek ciepła z procesu Power-to-Gas.

– Gasum z zadowoleniem kontynuuje rozwój naszej współpracy z Nordic Ren-Gas, ponieważ potencjał e-metanu w zakresie redukcji emisji w przemyśle i transporcie jest tak znaczący. Gasum posiada infrastrukturę umożliwiającą skuteczną dystrybucję e-metanu do naszych klientów w transporcie lądowym i morskim, a także w przemyśle i uważamy, że Finlandia jest konkurencyjną lokalizacją do produkcji e-metanu na rynek europejski. Wolumeny produkowane w zakładach w Lahti i Kotka mogą być znaczącym uzupełnieniem oferty Gasum w zakresie energii odnawialnej – mówi Mika Wiljanen, CEO Grupy Gasum.

– Nasza współpraca z Gasum osiągnęła już prawie jedną terawatogodzinę (TWh) rocznego wolumenu e-metanu. Opierając się na sukcesie naszych wspólnych wysiłków w projekcie Tampere, z radością dzielimy się postępami w projektach Lahti i Kotka. Efektywny model rozwoju projektów Ren-Gas, w połączeniu z cennym doświadczeniem Gasum na rynku gazu odnawialnego, przyspiesza rozwój całego rynku odnawialnego e-metanu i ułatwia efektywną kosztowo redukcję emisji w Europie – dodaje Saara Kujala, CEO Ren-Gas.

Złoty zamiennik gazu ziemnego i biogazu

W procesie Power-to-Gas wodór jest najpierw produkowany przy użyciu odnawialnej energii elektrycznej i wody. W następnym kroku jest przetwarzany na e-metan poprzez połączenie wodoru z biogennym dwutlenkiem węgla. E-metan produkowany w ten sposób jest w pełni odnawialny i zastąpi paliwa kopalne w sektorze transportowym, morskim i przemysłowym.

E-metan jest w pełni wymienny z gazem ziemnym i biogazem. Po skropleniu jest również w pełni wymienny ze skroplonym gazem ziemnym (LNG) i skroplonym biogazem (LBG, bio-LNG). Oznacza to, że może być transportowany za pośrednictwem już istniejącej infrastruktury – ciężarówek, statków, rurociągów – i bezpośrednio wykorzystywany w aktywach obecnie zasilanych gazem ziemnym lub biogazem. Nie ma potrzeby dodatkowych inwestycji w nowy sprzęt lub modyfikacje dla firm, które już posiadają pojazdy lub statki napędzane gazem.

W przeciwieństwie do paliw alternatywnych, takich jak amoniak lub metanol, które wciąż znajdują się na etapie rozwoju zarówno pod względem produkcji, jak i infrastruktury, e-metan jest już istniejącą realną drogą do dekarbonizacji transportu morskiego i ciężkiego transportu drogowego w ciągu zaledwie kilku lat.

Strategicznym celem Gasum jest wprowadzenie na rynek do 2027 r. siedmiu terawatogodzin (7 TWh) gazu odnawialnego, w tym biogazu i e-metanu. Osiągnięcie tego celu oznaczałoby dla klientów Gasum łączną redukcję emisji dwutlenku węgla o 1,8 miliona ton rocznie.

Źródło: Gasum