Everfuel: HySynergy w fazie rozruchu

Everfuel
Udostępnij

Everfuel A/S przedstawił 1 marca aktualizację dotyczącą uruchomienia elektrolizera HySynergy 1 o mocy 20 MW.

Główna instalacja elektrolizera jest gotowa do rozruchu, ale firma doświadczyła problemów z jakością armatury wysokociśnieniowej w odtleniaczu, który usuwa tlen i wilgoć z przepływu wodoru jako część wysokociśnieniowego systemu pomocniczego elektrolizera. Jednostka ta jest częścią pakietu dostawy elektrolizera.

Zatwierdzenie odtleniacza jest ostatnim kamieniem milowym przed uzyskaniem certyfikatu PED (dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych). Po nieudanym teście, który miał miejsce 29 lutego, urządzenie będzie wymagało przebudowy na miejscu, co wpłynie na harmonogram ukończenia instalacji HySynergy 1.

Uruchomienie spodziewane jest teraz w połowie drugiego kwartału 2024 roku.

Everfuel kontynuuje prace nad uruchomieniem innych systemów wysokociśnieniowych, na które odtleniacz nie miał wpływu.

Obiekt HySynergy 1 jest własnością spółki Everfuel Hy24 JV. Everfuel przedstawił szczegółowe dane podczas prezentacji wyników za czwarty kwartał w dniu 5 marca.

Źródło: Everfuel