Hynfra i Mauritania Green Ammonia z wielkoskalowym projektem zielonego wodoru i amoniaku

HYNFRA
Udostępnij

Ministerstwo Ropy Naftowej, Górnictwa i Energii Mauretanii podpisało 4 marca memorandum of understanding (MoU)  z polsko-mauretańskim konsorcjum, w którego skład wchodzą firma Hynfra oraz Mauritania Green Ammonia (MGA). Rozpoczęta współpraca ma na celu uruchomienie instalacji do produkcji zielonego wodoru i amoniaku. Inicjatywa ta wpisuje się w ambitne plany kraju, dążącego do osiągnięcia pozycji lidera w produkcji i eksporcie zielonego wodoru i jego pochodnych do roku 2030.

Wykonawcy przedsięwzięcia skupią się na wykorzystaniu bogatych zasobów naturalnych Mauretanii, w tym potencjału energii słonecznej i wiatrowej, do produkcji wodoru i amoniaku w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska. Projekt przewiduje cele nie tylko produkcyjne, ale także stworzenie podstaw dla rozwoju lokalnej gospodarki, zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz wzmocnienie pozycji Mauretanii jako lidera w dziedzinie technologii zielonej energii.

– Planowany projekt sprawi, że Mauretania stanie się jednym z pierwszych krajów afrykańskich, produkujących i wykorzystujących zielony wodór. Przyczyni się to do rozwoju krajowego przemysłu czystych związków chemicznych, takich jak e-paliwa lub zielone nawozy. Instalacja ma szansę zaspokoić krajowe i subregionalne zapotrzebowanie na produkty, które do tej pory były importowane, drogie i posiadały wysoki ślad węglowy – powiedział Nani Ould Chrougha, minister Ropy Naftowej, Górnictwa i Energii Mauretanii.

Przedsięwzięcie przewiduje budowę instalacji o łącznej mocy elektrolizerów od 120 do 200 MW oraz odnawialnych źródeł energii o mocy do 500 MW, co umożliwi produkcję około 100 000 ton rocznie zielonego amoniaku.

W kontekście zawartego porozumienia, Hynfra oraz Mauritania Green Ammonia zawarły konsorcjum, mające na celu wspólną realizację projektu.

– Jestem tak samo dumny, jak i zaszczycony z faktu podpisania dzisiejszego MoU. Ten projekt daje nam ogromne wyróżnienie na dekarbonizacyjnej mapie świata. Staje się jednym z kluczowych elementów strategii energetycznej Mauretanii. Dzięki doświadczeniu firmy Hynfra i MGA, w połączeniu z idealnymi warunkami klimatycznymi Mauretanii, mamy szansę rozwoju realizacji zielonego projektu energetycznego na bardzo szeroką skalę – mówił Tomoho Umeda, prezes Hynfra oraz współzałożyciel Mauritania Green Ammonia.

Na mocy niniejszego porozumienia Ministerstwo Ropy Naftowej, Górnictwa i Energii Mauritanii przyznało konsorcjum prawo pierwszeństwa dostępu do konkretnego obszaru badań, na który składa się 10 kilometrów kwadratowych ziemi położonej w południowej strefie elektrowni wiatrowej Somelec.

Całkowity koszt rozwoju i budowy instalacji szacuje się na około 1,5 miliarda dolarów amerykańskich („USD”). Projekt przewiduje również rozwój certyfikowanej zielonej strefy przemysłowej umożliwiającej firmom działanie w bezemisyjnym ekosystemie energetycznym.

Relacje firmy Hynfra oraz rządu Mauretanii zainicjowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), o czym mówi jej przedstawiciel, Jan Bochniak – Na początku 2023 roku Tomoho Umeda przedstawił mi ofertę Hynfra i z wrócił się do Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Casablance z prośbą o pomoc w promocji modelu biznesowego Hynfra i wyszukaniu odpowiedniego partnera biznesowego w regionie. Od tego czasu odbyliśmy szereg spotkań i po wielomiesięcznych staraniach powstała polsko-mauretańska spółka Mauritania Green Ammonia SARL. To wielki sukces, że dziś wracamy z Nawakszut pełni optymizmu w związku z perspektywami współpracy przy realizacji w Mauretanii fabryki zielonego wodoru i jego pochodnych. Podpisane dziś MOU będzie stanowić olbrzymi krok milowy w tym strategicznym przedsięwzięciu.

Hynfra PSA specjalizuje się w rozwoju projektów związanych z zielonym wodorem w Polsce i na świecie, posiadając szerokie doświadczenie oraz uznane kompetencje techniczne i operacyjne. Firma współpracuje z lokalnymi samorządami, podmiotami przemysłowymi i chemicznymi.

Mauritania Green Ammonia Sarl jest spółką zależną Hynfra. Została założona w 2023 r., aby rozwijać globalnie instalacje zielonego amoniaku, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału rynku Afryki północno-zachodniej.