Współpraca na rzecz wodoru: Podkarpackie Centrum Innowacji, Hydro Sanok i Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza łączą siły

Stoją od lewej: Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka; Sławomir Kowalski, wiceprezes Podkarpackiego Centrum Innowacji; Krzysztof Jarosz, prezes spółek Hydro Sanok i Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej; Michał Tabisz, prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji; dr hab Mariusz Ruszel, prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Łukasiewicza; Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego
Udostępnij

Podkarpackie Centrum Innowacji, spółka Hydro Sanok oraz Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza łączą siły.

Celem tego sojuszu jest wsparcie działań ukierunkowanych na rozwój technologii wodorowych w województwie. Przypieczętowaniem współpracy jest podpisanie listu intencyjnego w sprawie wspierania rozwoju innowacyjnych technologii pozyskiwania i magazynowania zielonej energii oraz działań na rzecz opracowania regionalnej strategii energetycznej. Dokument sygnowali: Michał Tabisz – prezes PCI, Sławomir Kowalski – wiceprezes PCI, Krzysztof Jarosz – prezes Hydro Sanok oraz dr hab. Mariusz Ruszel – prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

Inicjatywie patronuje marszałek województwa Władysław Ortyl oraz burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski.

– To kolejny ważny etap wspierania rozwoju inicjatyw wodorowych na Podkarpaciu. Samorząd województwa ma wiele instrumentów, by takie działania prowadzić. Mam na myśli m.in. środki europejskie, własne zaangażowanie oraz aktywne lobbowanie na rzecz rozwoju doliny wodorowej – przekazał marszałek Władysław Ortyl.

Podpisany dokument zobowiązuje strony do poszukiwania rozwiązań zwiększenia niezależności energetycznej poprzez rozwój technologii wodorowych oraz promocję energii odnawialnej w regionie. W tym zakresie prym na Podkarpaciu wiedzie miasto Sanok.

– Zmierzamy w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie energochłonności gospodarki komunalnej oraz poszerzenie udziału odnawialnych źródeł energii – wyliczał Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka.

Celem porozumienia jest promowanie regionalnych dobrych praktyk związanych z transformacją energetyczną, aktywne dążenie do ich wdrożenia na Podkarpaciu oraz zachęcanie społeczności lokalnej do udziału w projektach badawczych.

Źródło: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza