IPCEI Hy2Move dla mobilności wodorowej

Fot. EU hy2move_ecosystem_4
Udostępnij

Komisja Europejska zatwierdziła czwartą turę Important Projects of Common European Interest (IPCEI) w celu wsparcia wodorowego łańcucha wartości. Ten IPCEI, znany jako Hy2Move, koncentruje się na mobilności wodorowej i oznacza koniec programu Hydrogen IPCEI uruchomionego po raz pierwszy w 2019 roku.

Poprzednie tury obejmowały Hy2Tech (15 lipca 2022 r.), Hy2Use (21 września 2023 r.) i Hy2Infra (15 lutego 2024 r.). Łącznie inicjatywy te mają na celu pozyskanie ponad 43 mld euro z połączenia funduszy publicznych i prywatnych, wspierając ponad 120 projektów z udziałem prawie 100 europejskich firm.

Projekt o nazwie „IPCEI Hy2Move” został wspólnie przygotowany i zgłoszony przez siedem państw członkowskich: Estonię, Francję, Niemcy, Włochy, Holandię, Słowację i Hiszpanię.

– Wodór może pomóc nam w swobodnym przemieszaniu się i transporcie towarów przy zerowej emisji. Jednak inwestowanie w technologie mobilności i transportu napędzane wodorem może być ryzykowne dla jednego państwa członkowskiego lub jednej firmy. W tym miejscu zasady pomocy państwa dla IPCEI mają do odegrania pewną rolę. Zatwierdzony dziś projekt IPCEI Hy2Move jest przykładem prawdziwie ambitnej współpracy europejskiej na rzecz kluczowego wspólnego celu. Pokazuje również, jak polityka konkurencji idzie w parze z przełomowymi innowacjami – powiedziała Margrethe Vestager, Executive Vice-President in charge of competition policy EU.

Państwa członkowskie zapewnią do 1,4 mld euro finansowania publicznego, co ma odblokować dodatkowe 3,3 mld euro inwestycji prywatnych. W ramach tego IPCEI 11 przedsiębiorstw prowadzących działalność w jednym lub kilku państwach członkowskich, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy, podejmie 13 innowacyjnych projektów.

– Cieszymy się z udanego ostatniego rozdziału wodorowych IPCEI. Teraz kluczowe jest, aby państwa członkowskie udostępniły niezbędne zasoby dla wszystkich projektów i stworzyły odpowiednie warunki do ich jak najszybszej realizacji – skomentował Jorgo Chatzimarkakis, dyrektor generalny Hydrogen Europe.

IPCEI Hy2Move obejmie szeroką część łańcucha wartości technologii wodorowej, wspierając rozwój szeregu innowacji technologicznych, w tym:

  • Rozwój mobilności i aplikacji transportowych w celu integracji technologii wodorowych w środkach transportu (drogowego, morskiego i lotniczego). Obejmuje to na przykład platformy pojazdów z ogniwami paliwowymi do użytku w autobusach i ciężarówkach.
  • Rozwój wysokowydajnych technologii ogniw paliwowych, które wykorzystują wodór do wytwarzania energii elektrycznej o mocy wystarczającej do poruszania statków i lokomotyw.
  • Opracowanie nowej generacji pokładowych rozwiązań do magazynowania wodoru. Do zastosowania w samolotach niezbędne są lekkie, ale wytrzymałe zbiorniki, zapewniające bezpieczeństwo i wydajność.
  • Rozwój technologii produkcji wodoru do zastosowań związanych z mobilnością i transportem, w szczególności do zasilania stacji tankowania wodoru na miejscu wodorem pod ciśnieniem o czystości 99,99%.

IPCEI Hy2Move uzupełnia pierwsze trzy projekty IPCEI dotyczące wodorowego łańcucha wartości. W dniu 15 lipca 2022 r. Komisja zatwierdziła IPCEI „Hy2Tech”, który koncentruje się na rozwoju technologii wodorowych dla użytkowników końcowych. IPCEI „Hy2Use” został zatwierdzony 21 września 2022 r. i koncentruje się na zastosowaniach wodoru w sektorze przemysłowym. IPCEI „Hy2Infra”, zatwierdzony przez Komisję 15 lutego 2024 r., dotyczy inwestycji infrastrukturalnych, które nie są objęte dwoma pierwszymi IPCEI. Hy2Move koncentruje się wyłącznie na konkretnych wyzwaniach i celach związanych z technologią wodorową w zastosowaniach związanych z mobilnością i transportem.

Oczekuje się, że cały IPCEI zostanie ukończony do 2031 r., przy czym ramy czasowe różnią się w zależności od poszczególnych projektów i zaangażowanych firm. Dodatkowo prognozuje się, że powstanie około 3600 bezpośrednich miejsc pracy i wiele innych pośrednich.